Hallituksen kokous/2009/02

Wikimedia Suomesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Aika: torstai 9.7.2009 kello 18.00
Paikka: #wikimedia-fi-board, Freenode, Internet

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
 3. Sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
 4. Ilmoitusasiat
 5. Esityslistan hyväksyminen
 6. Jäsenasiat
 7. Wikimedian Chapterin aseman hakeminen
 8. Yhdistyksen tilin avaaminen
 9. Tiedotus ja verkkosivut
 10. Muut esille tulevat asiat
 11. Seuraava kokous
 12. Kokouksen päättäminen

Päätösluettelo

Aika
torstai 9.7.2009 kello 18.00
Paikka
#wikimedia-fi-board, Freenode, Internet
Läsnä
Samuli Lintula (puheenjohtaja)
Niklas Laxström (varapuheenjohtaja)
Jussi-Ville Heiskanen (hallituksen jäsen)
Ossi Mauno (hallituksen jäsen)
Sakari Nylund (hallituksen jäsen)
Henri Strand (hallituksen jäsen)
1 muu jäsen
Poissa
Antti Björklund (sihteeri)
Ulpu Pajari (rahastonhoitaja)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.02.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Valittiin sihteeriksi Henri Strand ja pöytäkirjantarkastajiksi Sakari Nylund ja Ossi Mauno.

4. Ilmoitusasiat

Yhdistyksen perustamisilmoitus on jätetty Patentti- ja rekisterihallitukselle.

5. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

6. Jäsenasiat

Hyväksyttiin viisi uutta jäsentä.

Nimitettiin Henri Strand pitämään jäsenrekisteriä. Valmistellaan rekisteriseloste seuraavaa kokousta varten.

7. Wikimedian Chapterin aseman hakeminen

Päätettiin hakea Wikimedia Foundationin Chapterin asemaa. Valtuutettiin Samuli Lintula hoitamaan hakeminen.

8. Yhdistyksen tilin avaaminen

Päätettiin, että Sakari Nylund tekee pankkien hinta- ja palveluvertailun seuraavaa kokousta varten.

9. Tiedotus ja verkkosivut

Niklas Laxström saapui kello 19.25.

Päätettiin perustaa tiedotussähköpostilista jäsenille. Päätettiin valmistella verkkosivuasioita seuraavaa kokousta varten.

10. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

11. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous IRC:ssä torstaina 23.7.2009 kello 18–20.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.52.