Hallituksen kokous/2009/04

Wikimedia Suomesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Aika: torstai 13.8.2009 klo 18.00
Paikka: #wikimedia-fi-board, Freenode, Internet

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
 4. Ilmoitusasiat
 5. Esityslistan hyväksyminen
 6. Jäsenasiat
 7. Tulevien tapahtumien suunnitteleminen
 8. Jäsenhankinnan suunnitteleminen
 9. Muut esille tulevat asiat
 10. Seuraava kokous
 11. Kokouksen päättäminen

Päätösluettelo

Aika
torstai 13.8.2009 kello 18.00
Paikka
#wikimedia-fi-board, Freenode, Internet
Läsnä
Samuli Lintula (puheenjohtaja)
Niklas Laxström (varapuheenjohtaja)
Antti Björklund (sihteeri)
Jussi-Ville Heiskanen (hallituksen jäsen)
Ossi Mauno (hallituksen jäsen)
Henri Strand (hallituksen jäsen)
Poissa
Sakari Nylund (hallituksen jäsen)
Ulpu Pajari (rahastonhoitaja)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.03.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Valittiin sihteeriksi Antti Björklund ja pöytäkirjantarkastajiksi Henri Strand ja Niklas Laxström.

4. Ilmoitusasiat

Ossi Mauno saapui kokoukseen kello 18.15.

Suunniteltiin yhteydensolmimista Electronic Frontier Finlandiin ja Creative Commons Finlandiin. PRH:sta on pyydetty rekisteröimisen kiirehtimistä. Wikimedian chapterin asemaa on haettu ja lisäkysymyksiin on vastattu. Samuli on pyytänyt asian käsittelyn kiirehtimistä.

5. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista ja lisättiin kohta 8: Jäsenhankinnan suunnittelu.

6. Jäsenasiat

Hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä.

7. Tulevien tapahtumien suunnitteleminen

Päätettiin perustaa 250 000. suomenkielisen Wikipedian artikkelin juhlaseminaarin suunnittelukomitea, jota johtaa Jussi-Ville Heiskanen ja johon kutsutaan yhdistyksen jäseniä ja wikipedistejä.

8. Jäsenhankinnan suunnittelu

Päätettiin pitää toistaiseksi matalampaa profiilia ja varmistaa, että 250 000. artikkelin juhlaseminaariin mennessä asiat olisivat valmiina suurempaa hakijamäärää varten. Lisäksi suunniteltiin yhteisöjäsenien hankkimista.

9. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

10. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous 3.9.2009 kello 18.00.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.35.