Hallituksen kokous/2010/06

Wikimedia Suomesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Aika: maanantaina 1.11.2010 klo 19.00
Paikka: #wikimedia-fi-board, Freenode, Internet

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Varainkeruukysymykset
 6. Uusien jäsenten hyväksyminen
 7. Vuosikokouksen valmistelu
 8. Varautuminen ensi vuoteen
 9. Yhdistyksen tili
 10. Y-tunnus
 11. Muut esille tulevat asiat
 12. Kokouksen päättäminen

Päätösluettelo

Aika
maanantaina 1.11.2010 klo 19.00
Paikka
#wikimedia-fi-board, Freenode, Internet
Läsnä
Niklas Laxström (puheenjohtaja)
Antti Björklund (varapuheenjohtaja)
Jussi-Ville Heiskanen (sihteeri)
Ulpu Pajari (rahastonhoitaja), saapui 19:39
Henri Strand (hallituksen jäsen)
Joonas Suominen (hallituksen jäsen)

1. Kokouksen avaus

Niklas Laxström avasi kokouksen kello 19.15.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Niklas Laxström, sihteeriksi Jussi-Ville Heiskanen ja ääntenlaskijoiksi sekä pöytäkirjantarkastajiksi Joonas Suominen ja Henri Strand.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Kohdat 7. vuosikokouksen valmistelu ja 9. yhdistyksen tili siirrettiin käsiteltäviksi kohdan 10. Y-tunnus jälkeen.

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Varainkeruukysymykset

Päätettiin perustaa lahjoittajatietokanta, jota hoitaa rahastonhoitaja. Lisäksi päätettiin hakea Wikimedia Foundationilta tukea ensi vuonna. Keskusteltiin varainkeruuasioista.

Ulpu Pajari liittyi kokoukseen keskustelun aikana.

6. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin yksi uusi jäsen.

7. Varautuminen ensi vuoteen

Päätettiin että Antti Björklund levittää sanaa Wikipediaan heti kun yhdistyksen tili on avattu.

8. Y-tunnus

Päätettiin hankkia Y-tunnus, mutta jätettiin sen hankinta myöhemmäksi.

9. Vuosikokouksen valmistelu

Järjestetään vuosikokus Kirjasto 10:ssä 11.12. – 12.12. varapäivinä 4. – 5.12. Paikan varauksesta huolehtii Joonas Suominen.

Päätettiin, että hallitus työstää vuoden 2011 toimintasuunnitelma yhdistyksen wikissä. Ehdotettuja asioita toimintasuunnitelmaan

 • arkistojen aarteet
 • suomenkielisen infomateriaalin luominen
 • muillekin kuin jäsenille avoimet tilaisuudet
 • tempaukset kuvamateriaalin hankkimiseksi commonssiin
 • aktiivinen jäsenrekrytointi


Todettiin, ettei yhtäkään tilikautta ole päättynyt, joten yhdistyksellä ei ole käsiteltävää tilinpäätöstä tai tilintarkastajien lausuntoa.

10. Yhdistyksen tili

Päätettiin avata tili S-Pankki Oy:ssä. Päätettiin antaa tilinkäyttöoikeus avattavaan tiliin puheenjohtaja Niklas Laxströmille sekä rahastonhoitaja Ulpu Pajarille sekä rahastonhoitaja Ulpu Pajarille oikeus käyttää verkkopankkitunnuksia.

11. Muut esille tulevat asiat

 • Päätettiin korvata Henri Strandille verkkosivujen maksut.
 • Niklas Laxtröm toi tiedoksi Hollannin alajaoston hallituksen terveiset
 • Selvitetään miten saataisiin yhdistyksen sisäinen wiki salauksen taakse (https)
 • Päätettiin pitää seuraava hallituksen kokous vuosikokouksen yhteydessä.
 • Tuotiin tiedoksi, että yhdistys on rekisteröity 20.10.2010
 • Siirettiin seuraavaan kokoukseen keskusteltavaksi yhdistyksen Facebook-ryhmän siirtämisestä Facebook-sivuksi.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 22.20.