Hallituksen kokous/2011/01

Wikimedia Suomesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Paikka: Tapulikaupunki, Helsinki
Aika: lauantai 8.1. kello 14.00

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
 6. Hallituksen järjestäytyminen
 7. Uusien jäsenten hyväksyminen
 8. Ilmoitusasiat
 9. Toimihenkilöiden nimittäminen
 10. Chapters-tapaamisen edustushenkilöiden valitseminen
 11. Hallituksen kokoontumistiheys ja yhteydenpito jäseniin
 12. Muut esille tulevat asiat
 13. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja

Paikalla:

 • Niklas Laxström
 • Joonas Suominen
 • Antti Björklund
 • Ulpu Pajari (saapui 15.00)

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.13.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Joonas Suominen, sihteeriksi Niklas Laxström ja pöytäkirjantarkastajiksi Niklas Laxström ja Antti Björklund, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Siirrettiin kohta Hallituksen järjestäytyminen ennen kohtaa Muut esille tulevat asiat. Lisättiin kahden edellisen väliin kohta Yhdistyksen tili. Hyväksyttiin esityslista edellä mainituin muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokousten 2010/03, 2010/04, 2010/05 ja 2010/07 pöytäkirjat.

6. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä. Niklas Laxström hoitaa, että jäsenille tiedotetaan hyväksymisestä.

7. Ilmoitusasiat

Tilin hankkiminen on yhä kesken, koska S-Pankki ei myönnä tilejä yhdistyksille.

Wikipedia viettää 10-vuotissyntymäpäiviään 15.1.2011.

Englanninkielisiä Wikipedia-esitteitä on jäljellä viisi kappaletta.

Puolan Wikimedia-yhdistykseltä saatiin lahjana Chopin w Wikipedii -kirja.

Wikimedia Loves Monuments järjestetään tänä vuonna monissa Euroopan maissa. Yhdistys on kiinnostunut osallistumaan.

8. Toimihenkilöiden nimittäminen

Postitusvastaavan tehtävä menee yhdistyksen puheenjohtajalle Niklas Laxströmille. Rahastonhoitaja seuraa jäsenmaksujen maksamista. Yhdistyksen sisäinen ja ulkoinen tiedotus annettiin varapuheenjohtajalle Antti Björklundille.

Nimettiin Ulpu Pajari vetämään projekteja Arkistojen aarteet, Opiskelijakampanja ja Valokuvausretket. Nimettiin Joonas Suominen Jäsenhankinnan vetäjäksi. Antti Björklund vetää Suomenkielisiä infolehtisiä. Nimitettiin Niklas Laxström vetämään projektia Varmuuskopiot.

Ei valittu vetäjää projekteille Kirjastoyhteistyö ja Yleisöspektaakkeli.

9. Chapters-tapaamisen edustushenkilöiden valitseminen

Nimettiin Niklas Laxström edustamaan Wikimedia Suomea Chapters-tapaamiseen maaliskuussa. Niklas Laxström osallistuu myös MediaWikin kehittäjien tapaamiseen, joten yhdistys etsii toista edustajaa ilmoittautumisaikaan mennessä.

Kokoustauko alkoi kello 14.57. Ulpu Pajari saapui tauon aikana. Kokoustauko päättyi 15.14.

10. Hallituksen kokoontumistiheys ja yhteydenpito jäseniin

Pyritään pitämään hallituksen kokouksia ainakin kerran kuussa ja joka toinen kerta kasvokkain. Yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita hallituksen kokouksiin.

Ehdotettiin ja päätettiin muuttaa yhdistyksen Facebook-ryhmä Facebook-sivuksi. Hallitus työstää asioita sisäisessä wikissä ja muut asiat sähköpostilistalla. Hallitus lähettää jäsenille jäsenkirjeitä, jotka sisältävät tietoja päätöksistä. Seuraava jäsenkirja sisältää toimihenkilöt ja projektien kuvaukset sekä yhteyshenkilöt.

11. Hallituksen järjestäytyminen

Yhdistyksen puheenjohtaja on Niklas Laxström. Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Antti Björklund. Yhdistyksen rahastonhoitajaksi valittiin Ulpu Pajari. Yhdistyksen sihteeriksi valittiin Joonas Suominen.

12. Yhdistyksen tili

Valtuutettiin puheenjohtaja ja rahastonhoitaja avaamaan tili yhdistykselle valitsemassaan pankissa. Päätettiin antaa tilinkäyttöoikeus avattavaan tiliin puheenjohtaja Niklas Laxströmille rahastonhoitaja Ulpu Pajarille sekä rahastonhoitaja Ulpu Pajarille oikeus käyttää verkkopankkitunnuksia.

13. Muut esille tulevat asiat

Pohdittiin yhdistykselle helpommin lähestyttävää etusivua. Päätettiin tarkastaa yhdistyksen wikien ylläpitäjät vastaamaan nykyisen hallituksen jäseniä. Päätettiin korvata yhdistyksen verkko-osoitteen aiheuttamat kulut. Päätettiin pyrkiä siirtämään verkkotunnus yhdistyksen nimiin.

Kulujen tärkeysjärjestyksestä päätettiin toistaiseksi seuraavaa:

 1. tilinhoitokustannukset
 2. verkko-osoite
 3. materiaalit
 4. kokouskulut
 5. kaikki muut

Joonas Suominen pyytää tarjouksia esitelehtisten painatuskustannuksista.

14. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen 16.31

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjantarkastajat ovat tarkastaneet pöytäkirjan.