Hallituksen kokous/2014/00

Wikimedia Suomesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Wikimedia Suomi ry, hallituksen järjestäytymiskokous 30.12.2013

Aika: 30.12.2013 klo 18.00
Paikka: Google Hangout

Paikalla vuoden 2014 hallituksen jäseniä

Tarmo Toikkanen
Sanna Hirvonen
Johanna Janhonen
Tommi Kovala
Jyrki Lehtinen
Henrik Saari
Jessica Parland-von Essen

Puuttuu

Iivari Koutonen
Kimmo Virtanen

Paikalla lisäksi

Susanna Ånäs
Joonas Suominen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Tommi Kovala avasi kokouksen klo 18.16.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Sihteeriksi valittiin Tarmo Toikkanen. Päätettiin valita ääntenlaskijat jos heitä tarvitaan. Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksen kokouksissa on läsnäolo-oikeus myös muilla kuin hallituksen jäsenillä.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Läsnä on 7 9:stä hallituksen jäsenestä, joten kokous on päätösvaltainen. Kokouskutsu on lähetetty 23.12.2013 sähköpostitse koko hallitukselle.

4. Esityslistan hyväksyminen

Ehdotettu (Susanna) ja kannatettu (Tommi) hallituksen vuoden kokousten aikataulutusta etukäteen, vakioaika kerran kuussa. Käsitellään META-kohdassa, ei muutoksia työjärjestykseen. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Hallituksen jäsenten tehtävät

Puheenjohtajaksi on syyskokouksessa valittu Tommi Kovala. Wikimaps-projektia vetää Susanna Ånäs. Muut kuin varapuheenjohtaja voivat olla hallituksen ulkopuolisiakin henkilöitä. Lakisääteiset:

  • Varapuheenjohtaja: Kimmo Virtanen
  • Sihteeri: Iivari Koutonen
  • Rahastonhoitaja: Tarmo Toikkanen

Muut (ellei vastuuhenkilöä, on vastuu pj:n ja vpj:n välillä):

  • GLAM-tiimi (ml. Wikimaps-projekti): Sanna Hirvonen (vetovastuu), Jessica Parland-von Essen, Susanna Ånäs (Wikimaps-projektin vetäjä)
  • Koulutusyhteistyötiimi: Tommi Kovala (vetovastuu), Tarmo Toikkanen, Henrik Saari, Johanna Janhonen (yrityskoulutukset)
  • Viestintätiimi:
  • Avoimuuden neuvottelukunnan edustajat (1-2 kpl): Jessica Parland-von Essen, Henrik Saari, Susanna Ånäs (varalla)
  • Raportointi: Susanna Ånäs (Wikimaps-projektilla pm 50% tammi-kesä, haussa WMFI pm tmv 50% heinä-joulu)

6. Tilinkäyttöoikeudet

Päätetään antaa rahastonhoitajalle tarvittavat oikeudet yhdistyksen talouspalveluihin. Yhdistyksen tilin (pankki: LähiTapiola, tilinumero: 363630-2822740) käyttöoikeus siirretään [rahastonhoitajalle] ja käyttöoikeus aiemmilta käyttäjiltä poistetaan. Valtuutetaan [rahastonhoitaja] perustamaan Holvi-tilejä (holvi.com) yhdistyksen ja sen projektien tarpeisiin.

7. META

Sovitaan seuraavien kokousten ajankohdat, kokouksiin voi osallistua myös etänä. Seuraava kokous 31.1.2013 klo 16.00. Tiimit kokoontuvat ja raportoivat hallitukselle.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.36.


Vakuudeksi


___________________________		___________________________
Tommi Kovala					Tarmo Toikkanen
puheenjohtaja					sihteeri