Hallituksen kokous/2014/06

Wikimedia Suomesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Aika: 13.10.2014 klo 18.00

Paikka: Hangout

Paikalla:

Etänä: Tommi Kovala, Johanna Janhonen, Henrik Saari, Kimmo Virtanen, Sanna Hirvonen, Jyrki Lehtinen

Paikalla hallituksen ulkopuolelta: Susanna Ånäs

Poissa:Jessica Parland-von Essen, Iivari Koutonen, Tarmo Toikkanen

Asialista

1. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tommi Kovala toimi puheenjohtajana, Susanna Ånäs sihteerinä.

2. Korvaus käyttöliittymäsuunnittelusta Susanna Ånäsille

Taustaa: Susanna Ånäs on tehnyt ja tulee jatkamaan käyttöliittymäsuunnittelua Wikimaps-projektissa. Hän esittää työstä maksettavaksi ylimääräistä korvausta.

Esitys: Liitteenä [1]

Päätös: Hyväksytään

3. Jäsenrekisterille ohjelmisto

Taustaa: Jäsenrekisteri on tällä hetkellä Susanna Ånäsin hallussa. Sen tulisi olla suojattu, mutta samalla helposti käytettävissä ja päivitettävissä. Jäsenlaskutuksen tulisi olla helppoa.

Esitys: Esitetään projektipäällikölle valtuuksia hankkia yhdistyksen käyttöön joko Yhdistysavain [2] tai Flomembers [3]. Yhdistysavaimessa ei ole liittymismaksua eikä kuukausimaksua, mutta sähköpostilaskuista peritään 0,49 €. Flomembersissä ei ole kuukausimaksua 99 jäseneen saakka. Liittymismaksu on 60 €. Sähköpostilaskujen lähettäminen on ilmaista. Ehdotetaan Flomembersin hankkimista käyttöön siihen saakka, kunnes jäsenmäärä ylittää 99 henkeä.

Päätös: Valtuutetaan Susanna Ånäs hankkimaan jäsenrekisterin hallintaan työkalu. Suositellaan, että jäsenet perehtyvät eri vaihtoehtoihin ja kertovat mielipiteensä.

4. Syyskokouksen aika ja paikka

Päätös: Sovitaan alustavasti 9.12. klo 17–19, kokouspaikkana Kirjasto 10.

5. Muut esilletulevat asiat

Palkkionmaksukäytäntö

Keskusteltiin Tuo kulttuuri Wikipediaan -kurssin kouluttajan toimeksiantosopimuksesta. Laadittu sopimus on ristiriitainen, koska siinä menevät sekaisin toimeksiannon ja työsuhteen piirteet. Sopimusta on täsmennettävä.

Päätös: valtuutetaan Sanna Hirvonen selvittämään, voidaanko korvaus työstä maksaa henkilökohtaisena palkkiona. Jos ei, valtuutetaan Hirvonen tekemään uusi sopimus työkorvauksesta, jossa korvausta suurennetaan tekijän maksettavaksi tulevien sotu- ja eläkemaksujen takia.

WMFI Interim Report 2

Sosiaalisen median statistiikka

  • Mediaseuranta13.10.
    • Twitter: 140 seuraajaa
    • Facebook: 708 tykkääjää

6. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:39