Hallituksen kokous/2016/12

Wikimedia Suomesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Hallituksen kokous 12/2016
Wikimedia Suomi ry
Aika: 3.10.2016 18.00
Paikka: Hangout
Paikalla: Heikki Kastemaa, Teemu Perhiö, Johanna Janhonen, Minna Turtiainen, Kimmo Virtanen (kohdasta 6)
Poissa: Tommi Kovala, Maija Ekosaari

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus
 • Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.08.
2. Kokouksen järjestäytyminen
 • Heikki Kastemaa (pj), Teemu Perhiö (sihteeri).
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen (11/2016)
 • Hyväksytään
5. Esityslistan hyväksyminen
 • Hyväksytään lisäyksellä Täydennys metaan 11c
6. Ilmoitusasiat
a) Menneet tapahtumat
 • Wiki Loves Monuments -palaveri Museovirastossa. Heikki: kokous onnistunut, päätti esittää WMFI:lle että ensi vuonna järjestetään Wiki Loves Monuments -valokuvauskilpailu, jonka järjestelyt aloitetaan vuoden alusta ja itse tapahtuma on syyskuussa, jolloin kuvia ladataan Commonsiin. Kokous päätti perustaa työryhmän valmistelemaan asiaa. Yhteistyökumppaneita voi olla muitakin, Museovirasto olisi pääyhteistyökumppani. Harkitaan osa-aikaisen projektityöntekijän palkkaamista. Rahoitus selvitettävä. WMFIn WMLM-työryhmään hallituksesta ainakin Minna, kyselyä eri kanaviin: tule mukaan työryhmään, blogikirjoitus. Suunnitelma lokamarraskuun vaihteessa.
 • Pelimuseon intensiivipäivä, Tampere. Paikalla projektin aktiivit, museoväen kanssa pohdittiin kuinka tuloksellisuutta voisi kehittää. Lokamarraskuussa tulossa vierailu kokoelmakeskukseen.
 • Strategiapalaveri. Pitäisi palaveerata strategialuonnoksen kehittämisen. Tosuun mukaan, siihen toteuttamisen aikataulu.
b) Tulevat tapahtumat
 • Wikipaja Porissa 5.10. Museo pitää oman väen kesken, kohteena kulttuuriyhdistykset Porin alueella.
 • AvoinGLAM-tapahtuma GKM-museossa 18.10.
 • Wikipedia-ilta Siffillä 26.10.
 • Joensuun maakuntakirjaston (sisäinen) koulutuspäivä 2.11. Digi, Wiki, ja e-aineistot aiheena. (Maakuntakirjastoja 19 kpl: http://www.kirjastot.fi/kirjastoala/maakuntakirjastot?language_content_entity=fi#.V_KFJ1SLTeQ )
 • Etelä-Karjalan museon koulutuspäivä Lappeenrannassa MInna: WMFI mieluiten yhteistyössä museoväen koulutustilaisuuksissa eikä muokkaustapahtumissa. Johannan materiaali SlideSharessa http://www.slideshare.net/jjanhone/wikipediatypajat-museoissa Esitys: Hallituksen edustaja esittelee yhdistyksen toimintaa, ulkopuolinen kouluttaja kouluttaa. Hallituksen edustajlle korvataan matkakulut ja maksetaan päiväraha. Päätös: esityksen mukainen.
 • Suomi-Viro kirjoituskilpailu (6.11.-6.12.2016 ?) Ollaan mukana.
 • Kansallismuseon renessanssi-aiheinen muokkaustapahtuma? Heikki ottaa yhteyttä Kansallismuseon tiedottajaan ja muistuttaa ideasta.
c) Hakemukset Koneen säätiölle Julkisen taiteen luettelointiprojekti ja yhteistyökumppanuus Wikidocuments hakemuksessa
 • Todetaan, että julkisen taiteen luettelointiprojektin hakemus on lähetetty. Susanna on lähettänyt oman hakemuksen, jossa yhdistys mainitaan yhteistyökumppanina.
d)EDU-ohjelman yhteisökonsultaatio 14.10. Palautetta kerätään
7. Wikikouluttajien lista, toimeenpano
 • Mainostetaan Wikipedian kahvihuoneessa. Linkit wikiin ja kotisivuille.
8. Kirjamessut 27.-30.10. Palaveri 20.10. klo 18
9. Wikipedia-tutkimus, tapaaminen 23.9.
 • Päätöksen vahvistaminen tutkimuksen toteuttajasta
 • Esitetään vahvistettavaksi hallituksen keskustelun pohjalta päätös valita Sanna Ojala ja Sanna Valtonen. Päätös esityksen mukainen.
 • Hallitus piti hakemuksessa esitettyjä tutkimuskysymyksiä hyvinä, erityisesti ajatus tutkia sitä rajaa kun lukijasta tulee muokkaaja oli hallituksen mielestä tärkeä.
10. Wikimedia osavuosikatsaus (15.11. mennessä) ja syyskokous 10.12. Klo 13.00 (syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä)
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
11. Muut mahdolliset asiat
 • Wikipedian opetusmateriaalin laatimiskilpailu (Kahvihuoneesta), Käyttäjä Boundernationality: “Ehkä tässäkin tapauksessa olisi avuksi, jos joku osaava tekisi lyhyen (<1min) Youtube-opetusvideon "Wikipedia opetusvideo: Oikeaoppinen viitteiden merkitseminen". Stryn on jo ansiokkaasti tehnyt mm. videon "Kuinka lisätä viite Wikipediaan visuaalisella muokkaimella?". Tällä hetkellä ongelmana on, että aloittelevat käyttäjät eivät löydä tietään näiden opetusvideoiden pariin (esim. edellä linkitetty video on katsottu 10 kertaa). Olisiko parannus nykytilaan, jos opetusvideoihin laitettaisiin linkit Wikipedian ohjesivuille? Mielestäni voisi olla hyvä ajatus, jos Wikipedia-yhteisössä kehitettäisiin kannustinjärjestelmä opetusvideoiden luomiseen jonkinlaisilla palkinnoilla ja koordinoitaisiin, minkä asioiden opetuksessa erityisesti tarvittaisiin videoita.”
 • Esitys: lanseerataan kilpailu EDU-ohjelman konsultaation päätyttyä. Muotoillaan kilpailusivu 5.11. mennessä. Päätös näin.
 • Susanna Ånäs kysyy: “Ehdotin Heikille, että voisin hoitaa sen tekijänoikeusesitteen pois kuljeksimasta korvausta vastaan. Millaisella päätöksellä, millaisella korvauksella asiassa voisi edetä?
 • Pyydetään Susannalta esitystä korvauksesta ja aikataulusta.
 • Hallituksen sisäinen viestintä
 • Teemu laittaa kutsut Slackiin tiistaina, jotta sitä voi makustella ja testata.
12. Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohta
 • 7.11. Klo. 18.00
13. Kokouksen päättäminen.
 • Heikki päätti kokouksen 20.37