Hallituksen kokous/2017/01

Wikimedia Suomesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Hallituksen kokous 1/2017

Wikimedia Suomi ry

Aika: maanantaina 2.1.2017 klo. 18.00

Paikka: Hangout

Paikalla: Heikki Kastemaa (pj), Teemu Perhiö (sihteeri), Kimmo Virtanen, Petri Tonteri, Tero Toivanen

Pöytäkirja

 1. Kokouksen avaus
  • Heikki avasi kokouksen 18.09
 2. Kokouksen järjestäytyminen, sihteeri
  • Heikki pj, Teemu sihteeri
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, tod.
  • Päätösvaltainen ja laillinen
 4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen, ei ole, tiedoksi kokous 14/2016
 5. Esityslistan hyväksyminen
  • Hyväksyttiin
 6. Ilmoitusasiat
  • Tampereella hyväksytty toimintasuunnitelma tässä
  • Sähköpostikokous Tekijänoikeusesitteen maksamisesta Susannalle, todetaan
  • Tapaaminen Kansanvalistusseurassa tiistaina 10.1. 14.30 yhteistyösuunnitelmia (Teemu, Heikki)
 7. Hallituksen toiminta (ks. säännöt tämän lopussa): valitaan varapuheenjohtaja, sihteeri, tiedottaja, GLAM ja Kirjastovastaava sekä EDU-vastaava
  • Kimmo sihteeri, Tero varapuheenjohtaja ja EDU (peruskoulu), Petri kirjastovastaava, Teemu EDU (korkeakoulu) & Minna GLAM. Pohditaan tiedottajan valintaa myöhemmin.
 8. Valitaan rahastonhoitaja, es. Pia Adibe
 9. Sovitaan hallituksen työtavoista, kokouksista, viestintäkanavista ja muista käytännön asioista
  • hallituksen kokoontuminen, kokousten ja työtapojen käytännöt, halutaanko kokouksia naamakkain vai netissä?
   1. Pyritään naamakkaisiin kokouksiin.
  • hallituksen sisäinen viestintä
   1. Siirrytään Slackiin, siirtymäaikana tammikuu. Teemu lähettää kutsut.
  • hallituksen jäsenten yhteystiedot, nimikortit
   1. Teemu toteuttaa kortin taiton ja painotarjouspyynnöt.
  • jäsen- ja yleisötyö
   1. jäseneksi hyväksyminen ja kirjaaminen
   2. yhdistyksen viestintäkanavat: jäsenkirje, Wikimedia Suomi blogi, FB-ryhmät Wikimedia Suomi, Wikipedian ystävät, ilmoittaminen Wikipediassa, Twitter
  • matkat, laskuttaminen
  • osallistuminen tilaisuuksiin
  • meta: kimmo ehdotti, että tavataan keväällä kerran Tampereella
 10. Valitaan kaksi edustajaa Glam-koordinaattorien tapaamiseen 16.-17. helmikuuta Pariisissa
  • Ehdotus: Minna ja Petri. GLAM-perehdytystapaaminen ennen Pariisia, Minna, Heikki ja Petri sopivat. Päätös esityksen mukainen.
 11. Valitaan Wikimedia Suomen kaksi edustajaa Berliinin Wikimediakonferenssiin 31.3.–2.4. rekisteröinti sunnuntaihin 8.1. mennessä.
  • Ehdotus: Heikki ja Teemu. Jos Teemu ei pääse, kysytään varalle: Jaakko. Voi olla myös hallituksen ulkopuolelta.
 12. Osuutemme Perusopetuksen Wikiloikkaan, OKM:n rahoitus myönnetty.  Hankkeen koordinaattori CSC:ltä toimiva projektipäällikkö Joonas Pesonen. (Tero)
 13. Tulevat tapahtumat
  • Viro-Suomi artikkelien kirjoituskilpailu
   1. päättyy torstaina , tuomarit (Sven-Erik Soosaar, Otso Kantokorpi ja Heikki Kastemaa (joka myös Viron tuomari) ja palkintojen jako (palkinnot 1.2.ja 3. sija Museokortti, sekä 1. ja 2. sija Tallinkin risteily Tallinnaan) (Heikki)
  • Kirjastojen vuosi 2017, 1lib1ref 15.1.-3.2.2017, toimenpiteet (Teemu)
   1. kirjasto.fi, kirjastolehti, tieteellisen kirjastojen seurat.
  • Kansallismuseon Wikibottega 14.-15.1. kaivataan ohjaajia molempina päivinä (Heikki)
  • Ars 17 suunnittelupalaveri 1.2. 14.00 Kiasmassa, tapahtuma maaliskuussa? (Sanna, Minna, Heikki)
  • Lappeenrannan koulutuspäivä helmikuussa (Minna)
  • muita kevätkauden tapahtumia:
   1. Wikipedian 15-vuotisjuhla (kuka)
   2. Naistenpäivän (keskiviikkona 8.3.) tapahtuma (kuka)
 14. Wiki Loves Monuments -työryhmän koollekutsu ja tapaaminen (Minna)
 15. Opetusministeriön audienssi, tekijänoikeusdirektiivin tilanne ja toimenpiteet keväällä (Heikki)
  • Heikki pyytää audienssia.
 16. Muut mahdolliset asiat
  • Arkadia-seura/poliitikkojen Wikimedia/Wikipediakoulutus
   1. Idea keskustelussa, vaalien jälkeen.
  • Wikiresidenssihakemus Villa Karoon, Beniniin
   1. Heikki aikoo hakea wikiresidenssiä.
 17. Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohta, pidetäänkö hallituksen  vuosisuunnitelmatapaaminen helmikuussa esim Caloniuksenkadulla?
  • 6.2. klo 17 (alustavasti Caloniuksenkadulla)
 18. Kokouksen päättäminen
  • Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.07

Wikimedia Suomi ry säännöt 7. pykälä:

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4–8 muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen tehtävänä on:

 • johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti sekä toteuttaa päätökset
 • tehdä aloitteita ja esityksiä yhdistyksen päämäärien saavuttamiseksi
 • edustaa yhdistystä ja käyttää sen puolesta puhevaltaa
 • päättää jäseneksi hyväksymisestä ja jäsenten erottamisesta
 • valmistaa ja esittää yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat sekä kutsua kokoukset koolle
 • pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä sekä hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta
 • ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä päättää näiden palkkioista talousarvion puitteissa
 • päättää kaikista sellaisista yhdistyksen juoksevista asioista, jotka eivät kuulu yhdistyksen kokouksen vastuulle

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksissa on kaikilla yhdistyksen jäsenillä puhe- ja läsnäolo-oikeus.