Kevätkokous 2014 2

Wikimedia Suomesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Kokouskutsu

Hyvä Wikimedia Suomi ry:n jäsen,

Tämän vuoden kevätkokous joudutaan pitämään poikkeuksellisesti kesäkuussa, 13.6. klo 16:00. Pidämme sen Lasipalatsin Kaupunkiverstaassa osoitteessa Mannerheimintie 22-24. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Ohessa linkki Hangout-etäosallistumiseen https://plus.google.com/hangouts/_/calendar/NjQ4NGh2aDVhM2h2OXN1b3VkdmczZG8xc3NAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ.vhoi93ma59cmuan2a1bsqg8fuo.

Toimintamme on laajentunut samaan aikaan kun hallitus vaihtui ja otimme käyttöön tilitoimiston palvelut. Uusiin tehtäviin ja toimintatapoihin sopeutuminen on teettänyt lisätyötä ja viivytyksiä, mutta jatkossa kokoukset pidetään sääntöjen edellyttämällä tavalla. Esitän hallituksen puolesta pahoittelut, ettemme saaneet teihin kaikkiin yhteyttä aiemmin.

Sääntömääräisen kokousohjelman lisäksi jäsenet voivat esitellä kokouksessa projektejaan ja kertoa tulevista hankkeista. Menneen vuoden tapahtumista voit lukea vuosikertomuksestamme: https://fi.wikimedia.org/wiki/Vuosikertomus_2013 Jos sinulla on kokoukseen liittyen jotain kysyttävää, voit laittaa sähköpostia puheenjohtajalle (tommi@wikimedia.fi).

Kokouksen esityslista

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  8. kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan seloste

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:10. Läsnä Susanna Ånäs, Jyrki Lehtinen, Tarmo Toikkanen, Tommi Kovala sekä etäyhteydellä Johanna Janhonen, Kimmo Virtanen ja Henrik Saari.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin Tarmo Toikkanen kokouksen puheenjohtajaksi ja Tommi Kovala sihteeriksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kimmo Virtanen ja Henrik Saari.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on kutsuttu koolle sääntöjen edellyttämällä tavalla, joten todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin lisäksi, että kokous on myöhästynyt, sillä kevätkokoukset on päätetty pidettäviksi tammi-toukokuun aikana.

4. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kutsussa ollut esityslista kokouksen työjärjestykseksi

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Tominnantarkastajan lausunto

Tarmo Toikkanen esitteli tilinpäätöksen, jonka on laatinut Tilitoimisto Emun Samuli Saviala sekä toiminnantarkastajan lausunnon, jonka antoi Santtu Pajukanta. Toiminnantarkastaja totesi lausunnossaan, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat yhdessä oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnasta ja taloudellisesta asemasta ja että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomat.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

  • Tilinpäätös hyväksyttiin yksimielisesti, ei huomautuksia osanottajilta.
  • Vuoden 2013 hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus

7. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ei muita kokouksessa käsiteltäviä asioita.

8. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 16:20.