Kevätkokous 2019

Wikimedia Suomesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Wikimedia Suomen kevätkokous ja iltapäiväseminaari pidetään sunnuntaina 26.5.2019 Helsingissä Keskustakirjasto Oodissa. Kokous alkaa klo 13.00 ja seminaari on klo 14–16. Kokous on avoin kaikille.

Kevätkokouksessa esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Kokoukseen on mahdollisuus osallistua etänä. Kokouksen jälkeen on iltapäiväseminaari, jossa keskustellaan tulevasta toiminnasta.

Kokouksen esityslista
 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Hallituksen täydentäminen.
 8. Käsitellään muut mahdolliset asiat.
 9. Päätetään kokous.
Liitteet
Ohjelma

Kokouksen jälkeen on luvassa keskustelutilaisuus, jossa jaetaan Punaisten linkkien naiset -kirjoituskilpailun palkinnot, kerrotaan yhteistyöstä pohjoissaamenkielisen Wikipedian kanssa ja Helsinki rephotography -projektista. Klo 16 kokouksen jälkeen järjestämme jälleenvalokuvausretken Oodin ympäristössä. Kokoukseen osallistujille tarjolla kahvia ja pullaa.

Pöytäkirja

Wikimedia Suomen kevätkokous 2019

Aika
26.5.2019 kl 13
Paikka
Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki, Ryhmätila 7
Paikalla
 • Heikki Kastemaa, Hanna Mäki, Susanna Ånas, Kimberli Mäkäräinen, Tero Toivanen, Tommi Kovala, Jaakko Pirinen (kokouksen puheenjohtaja), Kimmo Virtanen (sihteeri). Etänä ajasta 13:22 Johanna Janhonen. Yhdistyksen ulkopuolelta kokoukseen osallistuivat Lax ja Jnovikov.
Kokouksen esityslista
 1. Kokouksen avaus.
  • Kokous avattu 13:15
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
  • Puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Pirinen, sihteeriksi Kimmo Virtanen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Susanna Ånas ja Heikki Kastemaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  • Kokouskutsu lähetetty ajallaan. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  • Hyväksytään
 5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto.
  • Kimmo Virtanen esitteli vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen.
   • Keskustelussa vuosikertomusta päätettiin siten, että kertomuksesta selviäisi miten yhdistys on tapahtumiin osallistunut ja ketkä tapahtumiin ovat osallistuneet.
  • Jaakko Pirinen esitteli tilintarkastajan lausunnon
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
  • Vahvistetaan ja myönnetään.
 7. Hallituksen täydentäminen.
  • Ei täydennetty hallitusta
 8. Käsitellään muut mahdolliset asiat
  • Heikki Kastemaa kertoi osallistuvansa Big Fat Brussels Meeting VI -tapaamiseen 1.6. ja 2.6. ja kertoi, että tekijänoikeusdirektiivin hyväksymisen seurauksena Suomen tekijänoikeuslaki on muuttumassa 2021. Heikistä WMFI:n pitäisi olla aktiivisesti mukana uuden tekijänoikeuslain valmistelussa.
  • OKFin ja Effin osalta keskustelua käydään #CC-Finland -kanavalla OKFI:n slackissä.
 9. Päätetään kokous.
  • puheenjohtaja päätti kokouksen 14:03
Liitteet
Ohjelma

Kokouksen jälkeen Hanna Mäki kertoi Wikipedian sukupuolivajeesta (gender gap) kansainvälisen Wikimedia-liikkeen tutkimuksiin perustuen sekä Punaisten linkkien naiset -kilpailun tuloksista. Hannan esityksen jälkeen jaettiin Punaisten linkkien naisten -kunniakirjat Lax:lle ja Jnovikov:lle.

Susanna Ånas ja Kimberli Mäkäräinen esittelivät yhteistä pohjoisaamenkielisen Wikipedian kanssa ja tulevaa muokkaustapahtumaa. Susanna Ånas kertoi lyhyesti myös Wikidocumentaries-projektista.

Lopuksi Kimmo Virtanen kertoi Helsinki rephotography -projektista ja sen lähitulevaisuuden suunnitelmista ja tutustuttiin Ajapaik app -mobiilisovellukseen. Jälleenvalokuvausretki jätettiin tekemättä vesisateen vuoksi.