Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden hanke: Suomi100

Wikimedia Suomesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Etusivu Liity jäseneksi Projektit Rahoitus Kalusto Yhteystiedot

Itsenäisyyden tarina arkistojen ja albumeiden kertomana

Hakemuksesta lyhyesti: {{{tavoite}}}
Tilanne: Päättynyt

Kontaktihenkilöt

Susanna Ånäs


Hakemus

Wikimedia Suomi ehdottaa käynnistettäväksi laajan Suomen itsenäisyyttä edeltävien vuosien aineistokokonaisuuden kokoamisen ja avaamisen. Tavoitteena on saattaa kansalaisten avoimesti tutkittavaksi aikakauden julkista aineistoa: viestintää, taidetta ja viranomaistietoa. Toisaalta tavoite on kerätä samalta aikakaudelta yksityisaineistoa, kuten valokuvia, kirjeitä ja kertomuksia. Tällaisessä ympäristössä aineistoja voi tutkia yhdessä, rikastaa uusilla lisäyksillä ja niistä voi tuottaa haluamiaan tuotoksia.

Mitä aineistoaarteita meillä on? Mitä yksityishenkilöt tai muut yksityiset tahot voisivat avata juhlavuoteen mennessä julkisesti tutkittavaksi?

 • Viestintä: Sanomalehdet, uutiskuvat ja -elokuvat
 • Taide: Kirjallisuus, sävellykset, maalaustaide
 • Viranomaisdata: Kartat, väestötiedot, kiinteistötiedot, tilastot
 • Tutkimustieto: Kansatieteelliset aineistot
 • Yksityisaineistot: Kirjeenvaihto, valokuvakokoelmat

Mitä tietoa käyttäjät voivat tuottaa?

 • Luoda aineistoista henkilökohtaisia, aihekohtaisia tai kollektiivisia kokoelmia
 • Järjestellä ja luokitella
 • Täydentää ja linkittää tietoa: Päivämäärät, paikat, henkilöt, rakenteinen tieto
 • Lisätä omia tarinoita ja muistiinpanoja

Miten aineiston voi saada elämään?

Aineiston ympärille voidaan tuottaa yhteistyössä oppilaitosten, kansalaisjärjestöjen ja yritysten kanssa avoimen lähdekoodin työkaluja, joilla osallistujat voivat

 • Tehdä elokuvallisia esityksiä, kuvakoosteita, karttoja tai aikajanoja
 • Aineistosta voi tuottaa objekteja: karttoja, kuvakollaaseja, kirjoja, 3D-tulosteita tai painotuotteita
 • Kokoelman tai kerronnallisen kokonaisuuden voi kokea mobiilisti tapahtumapaikoilla.
 • Tapahtumapaikoilla voidaan paikantaa valokuvia tai muuta aineistoa ja tuottaa esimerkiksi kuvapareja ennen-nyt.

Millaista toimintaa aineiston parissa voi tehdä?

 • Voidaan luoda mahdollisuuksia haastatella henkilöitä, jotka ovat jonkin osa-alueen asiantuntijoita ja tallentaa sessiot videomateriaalina koosteita varten.
 • Aihekokonaisuuksien ympärille voidaan muodostaa opintopiirejä asiantuntijoista ja harrastajista.
 • Suvussa kulkeneen tarinan voi tallentaa tai kertoa haastattelijalle.
 • Kirjoitettuja kirjeitä tai tarinoita voi lukea ääneen, jotta niitä voi käyttää kuvakoosteiden ääniraitoina.
 • Materiaalia voi uudelleenkäyttää luovasti tuotteissa tai teoksissa.
 • Tapahtumia voi esittää uudelleen pienissä yksityisissä ryhmissä tai suurempina kollektiivisia tapahtumina.

Esitämme ajatuksen kutsuna muistiorganisaatioille, oppilaitoksille ja sisältötuotantoyrityksille. Wikimedia Suomi voi edesauttaa aineistojen tallentamista Wikimedian projekteihin sekä tuottaa joitakin sisältötuotannon työkaluja. Projektin toteutuminen ja mittakaava riippuu täysin siitä, kuinka laajan yhteistyöyhteisön onnistumme kokoamaan.

Mahdollisia yhteistoiminnan muotoja

 • Identifioida arkistoaineistokokonaisuuksia ja digitoida niitä projektia varten
 • Osallistua teknisen alustan toteuttamiseen tai tarjota olemassaoleva alusta laajennettavaksi projektin tarpeisiin (erityisesti Finna.fi)
 • Tuottaa työkaluja tai soveltaa olemassaolevia projektissa käytettäväksi
 • Ehdottaa toiminnallisia kokonaisuuksia: mediatuotantoja, tapahtumia, sisältöhaasteita

vaikuttavuus, jos niin miten

Wikipedia on Suomessa ja maailmanlaajuisesti 5. tai 6. vierailluin verkkopalvelu. Kaikki tässä ympäristössä jaettu sisältö tulee saamaan hyvin laajan yleisön sekä Suomessa että kansainvälisesti. Merkittävintä hankkeessa on kuitenkin eri arkistoissa säilytettyjen aineistojen tuominen yhteen kansalaisten tutkittavaksi ja tulkittavaksi. Projektin kautta arkistot voivat saada lisäpontta merkittävien kokonaisuuksien digitoimiselle. Toivomme myös, että hanke innostaa oppilaitoksia ja sisältötuotantoyhtiöitä omiin tähän aineistoon perustuviin tuotantoihin.

ainutlaatuisuus, innovatiivisuus, luovuus, jos niin miten

Wikimedia Suomi on toteuttanut useita projekteja, joissa kokeillaan linkitetyn, avoimen ja multimodaalisen tiedon jatkokäyttöä ja tulkintaa. Olemme käynnistäneet projektin Wikimaps, jossa historiallista kartta- ja kuva-aineistoa nivotaan paikkatietoon. Saadusta aineistosta voidaan tehdä erilaisia sisältökokeiluja, kuten järjestämässämme Wiki Loves Maps -hackathonissa, joka toteutettiin #Hack4FI-kulttuurihackathonin yhteydessä. Haluamme käyttää kaikkea osaamistamme tässä projektissa ja kokeilla uusia alueita erityisesti käyttäjien tuottaman tiedon keräämisessä.

saatavuus, jos niin miten

Kaikki aineisto on lähtökohtaisesti avoimilla lisensseillä lisensoitua tai tekijänoikeuksista vapaata. Wikidatan lisenssimalli on CC0, Wikipedian CC BY-SA 4.0. Käytämme projektissa myös OpenStreeMapiä (ODBL) ja OpenHistoricalMap-projektia, jonka lisenssimalli on hahmottumassa. Kaikkien näiden projektien tietoa voi hyödyntää APIen kautta. Projektissa on näiden ympäristöjen lisäksi käytettävä erillistä alustaa, jolle kaikki projektissa tuotettu tieto ensin tallennetaan. Sen tulee noudattaa samaa lisensointilinjaa kuin muut käytössä olevat avoimet projektit.

hanke on merkitykseltään kansallinen tai kansainvälinen, jos niin miten

Wikimedian projektien kautta sinne lisätyt tiedot ovat kaikkien kieliversioiden käytettävissä erityisesti Wikidatan kautta. Wikidata on erikielisten Wikipedioiden tietoon perustuva tietokanta, ja siitä on tulossa monella alalla keskeinen viitetietokanta. Wikimedia Suomi aloittaa kesällä 2015 projektin, jossa suomalaisia organisaatioita ja vapaaehtoisia perehdytetään Wikidatan käyttöön.

Ehdotuksesi Suomi 100 -hankkeelle laajemmasta, esimerkiksi taloudellisesta yhteistyöstä.

Wikimedia Suomi ehdottaa hankkeen ottamista yhteiseksi koko kansan hankkeeksi. Etsimme projektin kautta sekä sisältökumppaneita että rahoitusta. Olemme jo harjoitelleet yhteistyötä monen keskeisen muistiorganisaation kanssa. Toivomme Suomi100-projektin tuovan yhteen toimijat, jotka haluavat osallistua hankkeeseen ja joiden olisi tärkeää olla siinä mukana. Toivomme myös, että yhteishanke mahdollistaa merkittävien ja näkökulmiltaan rikkaiden historiallisten dokumenttien digitoinnin ja avaamisen.

Dokumentaatio