Syyskokous 2016

Wikimedia Suomesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Wikimedia Suomi ry

Kokouskutsu

Wikimedia Suomi ry

Asialista
 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Ilmoitusasiat
 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 10. Kokouksen päättäminen.

Pöytäkirja

Syyskokous 2016 Wikimedia Suomi ry
 • Aika: 10.12. 2016 klo 13
 • Paikka: Museokeskus Vapriikki, Tampere, Alaverstaanraitti 5, 33101, 2. Krs. Hangout
 • Paikalla: Heikki Kastemaa (pj), Teemu Perhiö (sihteeri), Minna Turtiainen, Kimmo Virtanen, Jukka Ala-Hynnilä, Jaakko Pirinen
Pöytäkirja
 1. Kokouksen avaus
  • Heikki Kastemaa avasi kokouksen 13.01
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  • Esitetään puheenjohtajaksi Heikki Kastemaata, sihteeriksi Teemu Perhiötä ja pöytäkirjantarkastajiksi Minna Turtiaista ja Kimmo Virtasta. Päätös esitysten mukainen.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • Kokouskutsu on lähetetty sääntöjen mukaisesti. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  • Hyväksytään.
 5. Ilmoitusasiat
  • Tommi Kovala lähetti terveiset hallitukselle.
  • Kiitetään Vapriikkia tilojen tarjoamisesta yhdistyksen käyttöön.
 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
  • Toimintasuunnitelma hyväksyttiin täydennyksillä GLAM- ja kansainvälinen toiminta -kohtien tapahtumiin. Korostettiin mahdollisuutta hakea projektirahoitusta. Lisättiin kohta Suomi 100 -hankkeeseen liittyen, että olemme valmiita osallistumaan hankkeeseen liittyviin projekteihin. Muutettiin “yleisötiedotus” toimintaa kuvaavampaan muotoon “yleisötyö”.
  • Tulo- ja menoarviossa muutettiin kohtaa Wikimania-matkojen stipendeistä kasvattamalla stipendin suuruutta vastaamaan matkustuskuluja (750 e → 1 500 e).
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  • Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Heikki Kastemaa.
  • Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Minna Turtiainen, Kimmo Virtanen, Teemu Perhiö, Petri Tonteri ja Tero Toivanen.
 8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.
  • Päätettiin valita tilintarkastajaksi Tarja Lindroth.
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  • Ei ole.
 10. Kokouksen päättäminen.
  • Heikki päätti kokouksen ajassa 14.02