Toimintasuunnitelma 2012

Wikimedia Suomesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tavoitteet vuodelle 2012

Viikkotapaaminen

Jäsenille kerran viikossa keskustelutilaisuus netissä.

Kuukausittainen jäsenkirje

Kerran kuukaudessa lähetetään sähköpostitse jäsenille kooste siitä mitä meillä ja muualla Wikimedia-liikkeessä tapahtuu.

Pohjoismainen yhteistyö

  • Otetaan yhteyttä pohjoismaisiin yhdistyksiin (chapters).
  • Kuulostellaan norjalaisten museohankkeesta.

Kehitetään Wikipedian käyttöä opetuksessa

  • Toteutetaan kaksi kurssia, jossa tuotetaan sisältöä Wikipediaan ja muihin Wikimedian hankkeisiin.

Jäsenhankinta

  • Pyritään saamaan GLAM-maailman ihmisiä jäseneksi - erityisesti muutama kirjastonhoitaja

Info-lehtiset

  • Työstetään tervetuloa Wikipediaan -esite loppuun ja painatetaan vähintään 500 kappaletta ja jaetaan ne eteenpäin

Yhdistyksen toiminnan kehittäminen

Yhdistys pyrkii luomaan kestävän pohjan toiminnalleen hankkimalla jäseniä, luomalla toimintamalleja ja varmistamalla rahoituksen.

Aloitetaan aktiivinen jäsenrekrytointi. Mainostetaan yhdistyksen toimintaa aktiivisemmin eri medioissa ja käytetään sosiaaliverkostoa markkinointivälineenä (tuttavapiirit, Facebook). Pyritään luomaan suhteita muihin samankaltaisiin yhdistyksiin ja yhteistyötahoihin. Yhdistyksen hallitus kiinnittää huomiota jäsenten aktivointiin ja tiedottamiseen.

Pyritään hankkimaan rahoitusta opetusministeriöstä ja muilta kulttuuria ja sivistystä tukevilta tahoilta. Hankitaan kannatusjäseniä. Yhdistyksen säännölliset tulot perustuvat jäsenmaksuihin, Wikimedia Foundationilta saatuun tukeen ja lahjoituksiin. Lisäksi rahoitusta on mahdollista saada yhteistyötahoilta erilaisiin projekteihin. Yhdistys ei ota velkaa vuonna 2012.

Yhdistys hankkii tarvittaessa Y-tunnuksen.

Yhdistys hankkii tarvittavat atk-valmiudet yhdistyksen toimintaan. Yhdistys siirtää wikimedia.fi-verkkotunnuksen omiin nimiinsä sekä maksaa käyttämistään palvelinresursseista. Lisäksi yhdistys hyödyntää Wikimedia Foundationin palveluja, joissa sijaitsee yhdistyksen julkinen sivusto sekä tikettijärjestelmä, joista ei aiheudu kuluja. Yhditys pyrkii hyödyntämään Wikimedia Foundation ja Toolserver projektin resursseja.

Yhdistys pyrkii lähettämään edustajan Wikimedian kansainvälisiin yhteistyötapahtumiin.

Tapahtumat ja projektit

Yhdistys järjestää erilaisia tapahtumia, joiden tavoitteena on saada uusia jäseniä, parantaa ja lisätä Wikimedian projektien sisältöä sekä tuoda julkisuuttaa Wikimedialle, sen projekteille ja ylipäänsä vapaasti ja ilmaiseksi käytettäville tiedoille ja aineistoille.

Toteutetaan jokin opiskelijakampanja, jossa pyritään rekrytoimaan Wikimedian projekteihin uusia sisällöntuottajia erityisesti korkeamman asteen oppilaitoksista ja ammattikouluista. Pyritään yhteistyöhön oppilaitosten opettajien sekä opettajien ammattijärjestöjen kanssa.

Viimeistellään ja painatetaan erä suomenkielisiä info-lehtisiä sekä mahdollisesti muunlaisia perehdytysmateriaaleja, joita voi levittää ihmisille ja jotka auttavat ihmisiä pääsemään mukaan johonkin Wikimedian projekteihin liittyvään toimintaan, suurimpana esimerkkinä artikkeleiden kirjoittaminen Wikipediaan ja kuvien tallentaminen Wikimedia Commonsiin.

Järjestetään kuvausretkiä vapaiden valokuvien hankkimiseksi Wikimedia Commonsiin. Pyritään hankkimaan Wikimedia Commonsiin vapaita kuvia myös vetoamalla museoihin, kirjastoihin ja yleisöön. Toteutetaan Arkistojen aarteet -projektia, jonka tarkoituksena on digitoida materiaalia, jonka tekijänoikeudet ovat vanhentuneet, Wikimedia Commonsiin ja Wikiaineistoon.

Järjestetään suomenkielisen Wikipedian ja kirjastojen kanssa tilaisuuksia, joiden tarkoituksena on parantaa artikkeleiden lähteistystä kirjastojen lähdeteosten avulla. Lisäksi pyritään laajempaan yhteistyöhön kirjastoalan ihmisten kanssa.

Yhdistys pyrkii takaamaan Wikimedia Foundationin suomenkielisten projektien sisältöjen saatavuutta erityisesti tietelliseen käyttöön kopioimalla niiden tietokantatulosteet Suomessa sijaitsevalle palvelimelle. Yhdistys nojautuu jäsentensä apuun, kunnes yhdistyksellä on omia atk-palveluita.