Toimintasuunnitelma 2013

Wikimedia Suomesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Wikimedia Suomen toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Vuonna 2013 laajennetaan edellisenä vuonna toiminutta yhteistyötä museoiden kanssa. GLAM-yhteistyön on toimittava eri tavoin kuin muualla maailmassa, koska Suomen museopiirit ovat pienemmät. Alan ammattilaiset ovat hyvin verkostoituneet ja yhdistyksen tulee käyttää hyväksi jo olemassa olevia yhteistyökanavia museoiden välillä.

Ateneumin ja muiden vanhempaa taidetta esittelevien museoiden kanssa voidaan keskittyä wikityöpajoihin, Wikimedian sisällyttämiseen näyttelyissä sekä vapaan lisensoinnin mahdollisiin ongelmakysymyksiin. Uudempien tekijänoikeuksien piirissä olevien teosten haltijoiden kanssa tulisi miettiä yhteistyötä taiteilijoiden kanssa. Jos taiteilija ja museo ovat halukkaita reproduktion julkaisemiseen avoimella lisenssillä, on yhdistyksen tehtävä auttaa heitä.

Wikityöpajat

Yhdistys on mukana järjestämässä vuonna 2013 yhtä tai useampaa wikityöpajaa, joissa kerätään maallikko-osallistujien lisäksi myös teeman mukaan ammattilaisia. Ensimmäinen pidetään nykytaiteen museo Kiasman kanssa yhteistyössä. Näissä työpajoissa parannetaan Wikipediaa talkoovoimin käyttäen hyväksi ryhmätyötä, keskustelua ja yhteistyökumppanien kokoelmien ja kirjastoiden laadukkaita lähteitä.

Oppilaitosyhteistyö

Oppilaitosyhteistyötä jatketaan. Wikipedian kehittäminen kurssitehtävien muodossa on hyvä tapa tuoda uutta sisältöä, mutta vaatii jonkin verran perehdyttämistä tehtävänannon ja lähiopetuksen yhteydessä. Mallia tullaan mainostamaan korkeakouluopettajille ja heille annetaan käytännön neuvoja Wikipedian sisällyttämiseen osaksi kurssien tuotoksia.

Muu yhteistyö

Wikimedia Suomi voi oppia muilta paikallisyhdistyksiltä sekä jakaa kokemuksia ja auttaa uusissa hankkeissa. Suomalais-ugrilaista yhteistyötä aletaan kehittää Wikimedia Eestin kanssa. Pidetään Suomessa tapaaminen, jossa suomalais-ugrilaiset Wikimedia-yhdistykset voivat jakaa kokemuksia.

Suomessa on käynnissä useita vapaan ja avoimen tiedon hankkeita. Vuonna 2013 kehitetään lisää yhteistyötä niiden kanssa. Tavoitteiltaan lähimpiä yhdistyksen kanssa ovat Creative Commons, Open Knowledge Foundation sekä Tieteen kansallinen termipankki. Osa yhdistyksen jäsenistä on jo nyt aktiivisia joissain edellä mainituista, joten yhteistyön syventäminen olisi mutkatonta.