Toimintasuunnitelma 2019

Wikimedia Suomesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Vuoden 2019 toiminta kiteytyy vuoden 2018 lopussa alkaneen Helsinki Rephotography -hankkeen ja loppukesästä pidettävän Tukholman Wikimanian ympärille. Tätä täydentävät Wikidatan, julkisen taiteen projektin sekä Naistenpäivän ja Wiki Loves Monuments -tapahtumien jatkaminen.

Yhdistys on avoin yhteistyölle ja projektiehdotuksille. Yhteistyön vaatimuksia ja tavoitteita mietitään tapauskohtaisesti ja hallitus valitsee kullekin projektille vastuuhenkilön.

Yhdistys ja hallitus

Yhdistys kokoontuu vähintään sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin. Kevätkokouksessa tarkastellaan edellisen vuoden toimintaa ja tehdään tilinpäätös ja syyskokouksessa vahvistetaan seuraavan vuoden toimintaa ja taloutta koskevat asiat sekä valitaan puheenjohtaja ja hallitus.

Hallitus kokoontuu tarvittaessa joko henkilökohtaisesti tai netissä. Varsinaisten kokousten lisäksi hallitus voi järjestää nopeasti päätettäviä asioita varten sähköpostikokouksia sekä suunnittelupalavereja. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on kokoontunut kerran kuukaudessa.

Kevät- ja syyskokousten yhteydessä pyritään järjestämään erilaisia esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia.

Yhdistys toimii Wikimedia Foundationin kansallisena jaostona (Chapter).

2. Toimisto

Wikimedia Suomi vuokraa ns. pöytätoimistoa Maria 01:sta, jossa henkilökunta ja hallituksen jäsenet voivat työskennellä, kokoontua ja tavata.

3. Talous

Taloudenhoitaja Pia Adibe jatkaa ja yhdistyksen tilintarkastajaksi esitetään Risto Ekholmia. Pyrimme avoimeen tilinpitoon.

Yhdistys saa S-APG toiminta-avustusta Wikimedia Foundationilta. Avustuksen raportointiin ja hakemusten laatimiseen nimetään hallituksesta vastuuhenkilö.

Toiminta-avustuksen 2019 haun budjetti. Avustus hyväksyttiin joulukuussa hakemuksen mukaisesti.

Yhdistys aloitti marraskuussa 2018 Helsingin kaupungin ja Wikimedia Foundationin rahoittaman Helsinki rephotography -hankkeen.

4. Henkilökunta

Yhdistys palkkaa vuodeksi 2019 kaksi henkilöä, koordinaattorin ja wikiteknikon. Molempien työmäärä on keskimäärin 16 tuntia viikossa. Palkkaus perustuu yhdistyksen henkilöstökäytäntöön ja henkilöstösuunnitelmaan. Koordinaattorin ja wikiteknikon toimenkuvat on määritelty.

Liikkuvuustuki

Yhdistys kustantaa matkat, majoitukset ja matkoihin liittyvät kustannukset hallituksen päätöksestä puheenjohtajalle, hallituksen, henkilökunnan, yhteisön ja hallituksen nimeämien edustajien matkoihin Suomessa ja ulkomailla. Hallitus myöntää yhteisön jäsenille 4 matkastipendiä Wikimania 2019:n Tukholmassa.

Yhteisön aktivistit voivat hakea myös erilaisia Wikimedia Foundationin apurahoja.

6. Ohjelmat

Wikimedia Suomen toimintaohjelmia ovat vuonna 2019 Yleisötyö (Outreach), Yhteistyö (Partnerships) ja Yhteisö (Community).

Yleisötyö

Yleisötyön päätapahtumia ovat vuonna 2019 Naisten kuukausi maaliskuussa, eduskuntavaalit ja Wiki Loves Monuments valokuvauskilpailu. Tarkoituksena on laajentaa toimintaa Etelä-Suomesta muualle maahan WLM yhteistyökumppanuuksien ja kirjastoyhteistyön avulla.

Wiki Loves Monuments

Wiki Loves Monuments järjestetään kolmatta kertaa yhteistyössä Museoviraston kanssa. Tavoitteena on osallistuminen 3 000 valokuvalla, 100 osallistujaa ja 50 uutta käyttäjää, joista vähintään viisi jatkaa Wikimedia-projekteissa myös jälkeenpäin.

Museroviraston avustamana laajennamme WLM-kilpailun alueellisiin GLAM:organisaatioihin eri puolilla Suomea. Wikidocumentaries kohtaa paikallishistoriaorganisaatioita ja informoi niitä samalla WLM:sta. Tarjoamme puolestamme etätukea Wikimedian tekniikassa niiden tapahtumissa. Pyrimme järjestämään viisi WLM-aiheista tapahtumaa Helsingin ulkopuollla. Osana YK:n alkuperäiskielten vuotta käännämme WLM bannereita ja kilpailun sääntöjä pohjoissaameksi ja tarjoudumme linkittämään pohjoissaamenkielisen Wikipedian kilpailuun yhteistyössä Wikimedia Norjan kanssa.

Olemme saaneet Helsingin kaupungilta tuen kolmivuotiselle Helsinki rephotography projektille Wikidocumentariesin ja Ajapaikin kanssa. Alustavan aikataulun mukaan lisäämme Wikimedian sisäänkirjauksen, Commons-latausta ja sosiaalista mediaa esimerkiksi Facebookiin Ajapaik applikaation avulla, ja käynnistää projekti laajalle yleisölle maaliskuussa. WLM 2019:ssa on mukana jälleenkuvaussarja Helsinki-teemasta. Ensimmäisen vuoden tavoite on saada aikaan käyttökelpoisia alustoja ja työvuo Commons-kuvien lataamiseen, sekä tuhat sovelluksen testaajaa.

Pyrimme saamaan suomenkielisen WLM datan (valokuvaaja, kuvaus, tunnistus, koordinaatit, lisenssi) mukaan Wikimedia Commonsin strukuroituna datapilottina.

Naisten kuukausi

Jatkamme eNaistenpäivän aloitetta tuomalla sen esiin vuosittaisena kohokohtana. Tähän kuuluvat Oodi-kirjastossa järjestettävä muokkaustilaisuus ja viime vuoden menestyksen kannustamana Punaisten linkkien naiset (Women in Red) muokkauskilpailu suomenkielisessä Wikipediassa. Etsimme uusia yhteistyökumppaneita edellisen WikiGapin tapaan. Lopullisena tavoitteenamme on kuroa umpeen sisätöjä koskevia tietoaukkoja ja edistää muokkaajien sukupuolten moninaisuutta.

Kirjastot

Vuonna 2019 toimimme strategisemmin alueellisten kirjastojen kanssa WLM:n myötä ja olemme aloitteellisia Helsingin Oodi-kirjaston kanssa.

Oodista on tulossa merkittävä yhteistyökumppani toiminnassa, jossa kirjastotiloja käytetään tapahtumissa. Pyrimme aloittamaan viikottaiset muokkaustapahtumat Oodissa. Suunnittelemme viikottaista yhden projektin, kuten Wikidatan, julkisten taideteosten luettelointiprojektin, ja Helsinki Rephoton esittelemistä. Tapahtumat toimivat samalla live-tapaamisina yhteisö-ohjelmalle. Tarkoitus on jatkaa viikottaisia tapaamisia läpi vuoden.

Kirjastoalan toimintaan kuuluu kirjastoalan ihmisten aktivointi eri puolilla maata #1lib1ref ohjelman avulla ja kirjastojen muokkaustapahtumien organisoinnin koulutus. Järjestämme kolme koulutustilaisuutta ja osallistumme Kirjastopäiville 2019. Tavoitteena on saada vähintään 100 #lib1ref muokkausta suomenkieliseen Wikipediaan, vähintään 10 kirjastolan ihmistä uusiksi muokkaajiksi ja tavoittaa 50 henkilöä koulutuksissa. Alueelliset kirjastot pyritään samaan WLM kilpailun edistäjiksi.

Jatkamme suomenkielisen Wikipedian lähdekirjaston tukemista Finnish branch of the Wikipedia Library aloitteella, jossa pyritään turvaamaan nykyisten lahjoitusten saatavuus (SKS, Gaudeamus, Tilastopaja). Pyrimme saamaan yhden uuden lahjoituksen kirjastoon.

Eduskuntavaalit 2019

Maaliskuussa järjestettävien Eduskuntavaalien suhteen päätavoiteenamme on viedä ennen vaaleja suomalaisten kansanedustajien ja ministerien tiedot Wikidataan, Wikiproject Every Politician Wikiprojektissa määritellyssä formaatissa. Toinen tavoite tuoda avointa dataa avoindata.eduskunta.fi:sta, joka julkistiin kesällä 2018 Wikidataan. Käytämme importoitua dataa seuraavissa yhteyksissä: All Digital Week, Open Education Week ja Open Data Day. Pyritään julkaisemaan yksi webinaari, jossa koulutetaan hakuja eduskuntavaalien datasta SPARQL:ä, ykis julkinen luento 30 henkilölle, ja työpaja 20 hengelle.

Koulutus

Korkeakouluprojektissa keskitymme tuomaan parhaita käytäntöjä Wikiproject Medicinesta suomenkieliseen Wikipediaan. Pilotoimme yhden lääketieteen opiskelijoiden kurssin, jossa opiskelijat opettelevat popularisoimaan lääketieteellisiä sisältöjä tuottamalla Wikipedia-artikeleja aiheista, joita ei ole riittävästi suomenkielisessä Wikipediassa. Piloinnin jälkeen tuotetaan "valkoinen kirja" tai video aiheesta "lääketieteellisen informaation popularisointi Wikipediassa". Pyrimme löytämään yliopistoista yhteistyökumppaneita, jotka ovat kiinnostuneita tutkittua lääketieteellistä informaatiota ja kehittämään medialukutaitoa, koska väärän lääkeiteteellisen informaation leviämien on ollut alan opiskelijoiden huolenaiheena. a concern among medical students.

Open Data ja SPARQL query opetuksessa

Toimimme vuonnan 2019 yhteistyössä Open Knowledge Finlandinin ja IT kouluttajien kanssa tapahtumien järjestämisessä.

Wikiloikka (Wikileap)

Wikiloikka-yhteisö jatkaa Wikiloikka-projektia, ja WMFI jatkaa teknisen tuen antamista sille. Viime vuonna Wikiloikka laajensi työtään toisen asteen koulutukseen. Jatkamme avoimella lisenssillä julkaistun Lukion taulukot -kirjan julkaisemista konverointoimalla kirjan taulukot LaTeX formaattiin skannatuista kuvista. Wikimedia Suomi osallistuu projektiin etsimällä teknistä ratkaisua taulukoiden OCR -konversiointiin kaavioiksi ja saada aikaan kirja, joka julkaistaan muokattavana Wikikirjana.

Yhteistyö

Tavoitteenamme on tehdä yhteistyötä GLAM-organisaatioiden parissa, jotta voidaan luoda kumpaakin hyödyttävä suhde, jossa Wikipedia saa asiantuntijoilta korkealaatuisen panoksen. Näiden organisaatioiden asiantuntijat tutustuvat Wikimedialiikkeeseen ja niihin työkaluihin joita tarjoamme, ja he ovat motivoituja käyttämään niitä tulevaisuudessa.

Tämän ohjelman laajempi tavoite on tarjota saavutettavaa korkealaatuista informaatiota ja työkaluja laajalle yleisölle toimimalla yhteistyössä erityisesti julkisten instituutioiden, kuten museoiden ja kirjastojen kanssa. Kehitämme myös työtapoja joilla voimme joilla saamme välitettyä joukkoistettua ja rikastettua sisältöä takaisin muistiorganisaatioille.

Vuonna 2019 tärkeimmät menetelmämme ovat:

Työpajat
Näytämme kädestä pitäen miten Wikidata toimii sekä opastamme muistiorganisaatiota käyttämään työkaluja joilla voidaan Wikidatan sisältöä muokata massamuotoisesti.
CC0-lisensointi
Kerromme mitä aineiston lisensointi CC0-lisenssillä on mahdollistaa ja yritämme näyttää esimerkein sen hyödyt.
Hackatonit ja tapahtumat
Päämärämme on järjestää keväällä laaja tasa-arvoon liittyvä kokonaisuus naistenpäivän aikaan, osallistua hack4fi:n ja järjestää syksyllä WLM-valokuvauskilpailun Suomen osakilpailu.
Heraldiikkaprojekti
Kansallisarkisto jatkaa Heraldiikkaprojektia tekemällä vuonna 2019 mallin, jolla heraldisia elementtejä voi esittää linkitettynä datana. Pyrimme saamaan mallilla määritellyt vaakunat tallennettua Wikidataan.

Yhteisö

Vuonna 2019 pyrimme tekemään muokkaamisesta helpompaa sekä nykyisille että uusille muokkaajille ja saamaan Wikipedian ilmapiiristä ystävällisemmän. 500 000 artikkelin täyttymisen kunniaksi aloitamme projektin joka pyrkii tunnistamaan keskeisiä artikkeleita ja täyttämään Wikipediassa olevia aukkoja. Luotua laadukasta sisältöä käytetään juhlistamaan puolen miljoonan artikkelin tulemista täyteen.

Toteutamme tätä keskittymällä viiteen tunnistamaamme ongelmakohtaan.

  1. Vanhentuneiden ohjeiden päivittäminen.
  2. Varmistamme, että 50 keskeistä mallinetta toimii Visuaalisen muokkaimen kanssa hyvin.
  3. Lisäämme Zotero-säännöt 20 useimmin käytetylle suomenkieliselle uutislähteelle jotta viitteet täydentyövät oikein.
  4. Muunnamme seuraavat 10 tietolaatikkoa käyttämään Wikidataa ja neuvomme yhteisöä muokkaamaan toiset 10 tietolaatikkoa.
  5. Teemme uuden ORES-kampanjan, jotta saamme vandalismin torjunnan toimimaan paremmin ja pyrimme käyttämään ORES:ia artikkeliarvioinnin tukena.

Lisäksi Suomen julkiset taideteokset ja muistomerkit -projektin tukeminen jatkuu. Projekti on siirtynyt yhteisön johtamaksi ja Wikimedia Suomen roolina on tukea toimintaa ja auttaa teknisesti tietojen viemisessä Wikidataan.

Lähialueyhteistyö jatkuu syksyllä 2018 perustetun Wikimedia Northern Europen piirissä. Yhtyeistyön piiriin kuuluvat Latvian, Viron, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin Wikimediaorganisaatiot. Osallistumme koalition tapaamiseen syksyllä. Autamme Wikimedia Ruotsia kartoittamaan muistiorganisaatioita ja järjestämme Wikimaniaan liittyvän esikonferenssin. Teemme yhteistyötä Wikimedia Venäjän kanssa suomalaisugrilaisten kielten Wikimedioiden ja Wikipedioiden tapaamisen puitteissa.

Helsinki Rephotography

Helsinki rephotography -hankkeessa helsinkiläiset jälleenvalokuvaavat vapaita historiallisia kuvia matkapuhelimellaan. Valokuvaaminen innostaa liikkumiseen sekä antaa osallistujille mahdollisuuden osallistua avointen sisältöjen laajentamiseen samalla kun historialliset kuvien kuvauspaikat tulevat paikannettua. Vuoden ensimmäinen kolmannes on varattu hankkeen valmistelulle, toisella kolmanneksella on tarkoitus saada yleisö valokuvaamaan ja kolmannella kolmanneksella järjestämme sarjan Wiki Loves Monumens -kilpailussa.

Projekti alkaa marraskuussa 2018 ja päättyy marraskuussa 2021 ja Wikimedia Suomi tekee hanketta yhdessä Wikidocumentaries -projektin ja Viron valokuvahistoriallisen seuran kanssa.