Toimintasuunnitelma 2020

Wikimedia Suomesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Vuoden 2020 toiminta kiteytyy vuoden 2018 lopussa alkaneen Helsinki Rephotography -hankkeen ja uuden saamiprojektin ympärille. Tätä täydentävät Wikidatan, julkisen taiteen projektin sekä Naistenpäivän ja Wiki Loves Monuments -tapahtumien jatkaminen.

Yhdistys on avoin yhteistyölle ja projektiehdotuksille. Yhteistyön vaatimuksia ja tavoitteita mietitään tapauskohtaisesti ja hallitus valitsee kullekin projektille vastuuhenkilön.

Yhdistys ja hallitus

Yhdistys kokoontuu vähintään sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin. Kevätkokouksessa tarkastellaan edellisen vuoden toimintaa ja tehdään tilinpäätös. Syyskokouksessa vahvistetaan seuraavan vuoden toimintaa ja taloutta koskevat asiat sekä valitaan puheenjohtaja ja hallitus.

Hallitus kokoontuu tarvittaessa joko henkilökohtaisesti tai netissä. Varsinaisten kokousten lisäksi hallitus voi järjestää nopeasti päätettäviä asioita varten sähköpostikokouksia sekä suunnittelupalavereja. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on kokoontunut kerran kuukaudessa.

Kevät- ja syyskokousten yhteydessä pyritään järjestämään erilaisia esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia.

Yhdistys toimii Wikimedia Foundationin kansallisena jaostona (Chapter).

Toimisto

Wikimedia Suomi vuokraa ns. pöytätoimistoa Maria 01:sta, jossa henkilökunta ja hallituksen jäsenet voivat työskennellä, kokoontua ja tavata.

Talous

Taloudenhoitaja Pia Adibe jatkaa ja yhdistyksen tilintarkastajaksi esitetään Risto Ekholmia. Pyrimme avoimeen tilinpitoon.

Yhdistys saa S-APG toiminta-avustusta Wikimedia Foundationilta. Avustuksen raportointiin ja hakemusten laatimiseen nimetään hallituksesta vastuuhenkilö.

Toiminta-avustuksen 2020 haun budjetti.

Yhdistys aloitti marraskuussa 2018 Helsingin kaupungin ja Wikimedia Foundationin rahoittaman Helsinki rephotography -hankkeen, joka jatkuu vuonna 2020.

Henkilökunta

Yhdistys palkkaa vuodeksi 2020 kaksi henkilöä, GLAM-koordinaattorin ja wikiteknikon. Molempien työmäärä on keskimäärin 16 tuntia viikossa. Lisäksi Helsinki Rephotography -projekti palkkaa koordinaattorin. Palkkaus perustuu yhdistyksen henkilöstökäytäntöön ja henkilöstösuunnitelmaan, jossa GLAM-koordinaattorin, wikiteknikon ja Helsinki rephotography -projetkin koordinaattorin toimenkuvat on määritelty.

Liikkuvuustuki

Yhdistys kustantaa matkat, majoitukset ja matkoihin liittyvät kustannukset hallituksen päätöksestä puheenjohtajalle, hallituksen, henkilökunnan, yhteisön ja hallituksen nimeämien edustajien matkoihin Suomessa ja ulkomailla. Hallitus myöntää yhteisön jäsenille yhden matkastipendin Wikimania 2020:een Bangkokissa.

Yhteisön aktiivit voivat hakea myös erilaisia Wikimedia Foundationin apurahoja.

Ohjelmat

Wikimedia Suomen toimintaohjelmia ovat vuonna 2020 Yleisötyö (Outreach), Yhteistyö (Partnerships) ja Yhteisö (Community).

Yleisötyö

Yleisötyön päätapahtumia ovat vuonna 2020 Naisten kuukausi maaliskuussa ja Wiki Loves Monuments -valokuvauskilpailu. Tarkoituksena on laajentaa toimintaa Etelä-Suomesta muualle maahan WLM-yhteistyökumppanuuksien ja kirjastoyhteistyön avulla.

Naisten kuukausi

Jatkamme eNaistenpäivän aloitetta tuomalla sen esiin vuosittaisena kohokohtana. Tähän kuuluvat Oodi-kirjastossa järjestettävä muokkaustilaisuus ja viime vuosien menestyksen kannustamana Punaisten linkkien naiset (Women in Red) muokkauskilpailu suomenkielisessä Wikipediassa. Etsimme uusia yhteistyökumppaneita edellisen WikiGapin tapaan. Lopullisena tavoitteenamme on kuroa umpeen sisätöjä koskevia tietoaukkoja ja edistää muokkaajien sukupuolten moninaisuutta.

Wiki Loves Monuments

Wiki Loves Monuments järjestetään neljättä kertaa yhteistyössä Museoviraston kanssa. Tavoitteena on osallistuminen 2 000 valokuvalla, 100 osallistujaa ja 50 uutta käyttäjää, joista vähintään viisi jatkaa Wikimedia-projekteissa myös jälkeenpäin.

Museroviraston avustamana laajennamme WLM-kilpailun alueellisiin GLAM-organisaatioihin eri puolilla Suomea. Tarjoamme puolestamme etätukea Wikimedian tekniikassa niiden tapahtumissa. Pyrimme järjestämään viisi WLM-aiheista tapahtumaa Helsingin ulkopuolella. WLM 2020:ssa on mukana Helsinki-teemainen jälleenkuvaussarja osana Helsinki rephotography -projektia.

Museovirasto aloittaa vuonna 2020 Wiki Loves Monuments -kuvien arkistoimisen kokoelmiinsa. Tarjoamme teknistä tukea kuvien metadatan lukemiseen ja kuvien tietojen ja luokkien muuntamiseen Commonsin rakenteellisesta datasta YSO-ontologian käsitteiksi.

Helsinki Rephotography

Helsinki rephotography -hankkeessa helsinkiläiset jälleenvalokuvaavat vapaita historiallisia kuvia matkapuhelimellaan. Valokuvaaminen innostaa liikkumiseen sekä antaa osallistujille mahdollisuuden osallistua avointen sisältöjen laajentamiseen samalla, kun historialliset kuvien kuvauspaikat tulevat paikannettua. Hanke alkoi marraskuussa 2018 ja päättyy marraskuussa 2021. Wikimedia Suomi tekee hanketta yhdessä Viron valokuvahistoriallisen seuran kanssa.

Projektin toisen vuoden teema on kulttuuriperintö ja koulutus. Vuosi alkaa Helsingin keskustakirjasto Oodissa järjestettävällä jälleenvalokuvausnäyttelyllä, joka jatkuu helmikuun loppuun. Vuonna 2020 jatkamme valokuvauskävelyjen järjestämistä. Tavoitteena on järjestää ainakin 12 valokuvauskävelyä, joihin osallistuu 20-30 henkeä. Suunnittelemme jälleenvalokuvausyhteistyötä myös Helsingin kaupunginmuseon ja Kohtaus ry:n kanssa. Tavoitteena on saada vuonna 2020 jälleenvalokuvaukseen 500 osallistujaa ja 2 000 valokuvaa.

Yhteistyö

Tavoitteenamme on tehdä yhteistyötä GLAM-organisaatioiden parissa, jotta voidaan luoda kumpaakin hyödyttävä suhde, jossa Wikipedia saa asiantuntijoilta korkealaatuisen panoksen. Näiden organisaatioiden asiantuntijat tutustuvat Wikimedialiikkeeseen ja niihin työkaluihin joita tarjoamme, ja he ovat motivoituja käyttämään niitä tulevaisuudessa.

Tämän ohjelman laajempi tavoite on tarjota saavutettavaa korkealaatuista informaatiota ja työkaluja laajalle yleisölle toimimalla yhteistyössä erityisesti julkisten instituutioiden, kuten museoiden ja kirjastojen kanssa. Kehitämme myös työtapoja, joilla saamme välitettyä joukkoistettua ja rikastettua sisältöä takaisin muistiorganisaatioille.

GLAM

Suomalaisten GLAM-organisaatioiden Wikimedia-osaamisessa on puutteita. Pyrimme korjaamaan tätä muun muassa tekemällä kyselytutkimuksen GLAM-organisaatioiden Wikimedia-osaamisen kartoittamiseksi ja luomalla koulutuksen Wikimedia-projektien käyttämiseen (verkkokoulutus sekä koulutustapahtuma).

Hack4FI

Wikimedia Suomi pyrkii tekemään yhteistyötä Hack4FI-kulttuurihackathonin kanssa. Se järjestetään viidettä kertaa vuonna 2020, ja olemme osallistuneet joka vuosi. Vuonna 2020 järjestäjänä on Suomen kansallisgalleria, jonka kokoelmadata on Wikidatan neljänneksi suurin. Kansallisgalleria on julkaissut koko kuva-arkistonsa CC0-lisenssillä, mutta kuvia ei ole vielä linkitetty Wikidataan. Wikimedia Suomella on tapahtumassa hyvä mahdollisuus tuoda esiin Wikidataa ja Commonsin rakenteellista dataa Suomen sisällöntuottajille ja GLAM-organisaatioille.

Saamiprojektit

Työmme saamelaisinstituutioiden kanssa jatkuu ja sille haetaan ulkopuolista lisärahoitusta.

Asiasanoittaminen Wikidatalla / Pohjoismaisen kulttuurirahaston projekti

Wikimedia Suomi valmistelee Pohjoismaisen kulttuurirahaston apurahahakuun yhteistyöprojektia pohjoismaisten Wikimedia-jaostojen kanssa. Suunnitelmat ovat vielä alustavia. Tavoitteena on, että pohjoismaiset jaostot pilotoisivat yhdessä Wikidatan käyttämistä museoiden, arkistojen ja tv-/radioyhtiöiden asiasanoittamisessa myös saamelaiskielillä. Yle käyttää jo Wikidataa asiasanoittamiseen, ja siitä on tullut yksi Wikidatan malliprojekteista. Työ keskittyisi saamelaisiin paikannimiin, joiden parissa Wikimedia Norge jo työskentelee. Jos valitsemme aiheeksi paikannimet, myös moni muu yhteistyökumppani on valmis liittymään mukaan pilottiin.

Yhteisö

Vuonna 2020 jatkamme Wikipediassa tapahtuvan työmme organisoimista wikiprojekteina ja järjestämme wikitapaamisia Oodissa. Alamme käyttää Phabricatoria työseurantajärjestelmänämme Trellon sijasta, jotta saisimme yhteisömme tutustumaan siihen.

Kolme päätavoitetta
  • 500 000 artikkelin rajapyykki - 500 000 artikkelin rajapyykki suomenkielisessä Wikipediassa saavutetaan syksyllä 2020. Järjestämme sen juhlistamiseksi yhteisölle yhden suuremman sisällöntuotantoon liittyvän tapahtuman. Ajoituksesta riippuen se voi yhdistyä johonkin toiseen tapahtumaan, esimerkiksi Wiki Loves Monumentsin palkintojenjakoon.
  • Wikidatan tekninen tuki - Wikipedian yhteisö keskusteli vuonna 2019 siitä, kuinka Wikidataa tulisi käyttää ja mitkä ovat yleisimpiä ongelmia, kun tietoja haetaan Wikidatasta. Kolme tärkeintä ongelmaa olivat tiedon väärä kieli, huono lähteistys ja puuttuvat ominaisuudet, kun käyttäjät yrittävät lisätä Wikidata-ominaisuuksia mallineisiin. Vuonna 2020 autamme ratkaisemaan näitä.
  • Wikipedian lähdekirjasto - Jatkamme Wikipedian lähdekirjasto -hankkeen tukemista. Tärkeimmät tavoitteemme ovat jatkaa nykyisiä lahjoituksia ja löytää uusi vapaaehtoinen hankkeen pääasialliseksi yhteyshenkilöksi Olimarin tilalle.
Julkisen taiteen projekti

Suomen julkiset taideteokset ja muistomerkit -projektin tukeminen jatkuu. Projekti on siirtynyt yhteisön johtamaksi ja Wikimedia Suomen roolina on tukea toimintaa ja auttaa teknisesti tietojen viemisessä Wikidataan. Lisäksi autamme koordinoimaan syrjäisten ja vaikeasti tavoitettavien paikkojen dokumentointia korvaamalla neljän ennalta sovitun kuvausmatkan kulut ja järjestämällä neljä tapaamista.

Kansainvälinen yhteistyö

Lähialueyhteistyö jatkuu syksyllä 2018 perustetun Wikimedia Northern Europen piirissä. Yhteistyön piiriin kuuluvat Latvian, Viron, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin Wikimediaorganisaatiot. Osallistumme koalition tapaamiseen syksyllä. Lisäksi osallistumme ainakin yhteen vuoden 2019 tapaamisessa ehdotetuista yhteistyöprojekteista.

Aloitimme syksyllä 2019 kahdenkeskisen kumppanuusohjelman Wikimédiens du Benin -käyttäjäryhmän kanssa. Vuonna 2020 kumppanuusohjelman tavoitteena on osallistua Maailma kylässä -festivaaleille Helsingissä. Etsimme kumppaneita ja rahoitusta, jonka turvin joku Beninin Wikimedia-yhteisön jäsenistä voisi tulla Suomeen vaihtoon vuonna 2021. Pitkäaikainen tavoite on kokemusten vaihto Wikimedia Suomen ja Beninin Wikimedia-yhteisön välillä.