Toimintasuunnitelma 2021

Wikimedia Suomesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Vuoden 2021 toiminta kiteytyy vuoden 2018 lopussa alkaneen Helsinki Rephotography -hankkeen ja uuden GLAM-ohjelman muodostamisen ympärille. Tätä täydentävät Wikidatan, julkisen taiteen projektin sekä Naistenpäivän ja Wiki Loves Monuments -tapahtumien jatkaminen. Yhdistys on avoin yhteistyölle ja projektiehdotuksille. Yhteistyön vaatimuksia ja tavoitteita mietitään tapauskohtaisesti ja hallitus valitsee kullekin projektille vastuuhenkilön.

Koronaviruspandemian takia ainakin alkuvuosi 2021 keskittyy vuoden 2020 tavoin etänä tehtävään toimintaan ja toimintamalleihin.

Yhdistys ja hallitus

Yhdistys kokoontuu vähintään sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin. Kevätkokouksessa tarkastellaan edellisen vuoden toimintaa ja tehdään tilinpäätös. Syyskokouksessa vahvistetaan seuraavan vuoden toimintaa ja taloutta koskevat asiat sekä valitaan puheenjohtaja ja hallitus.

Hallitus kokoontuu tarvittaessa joko henkilökohtaisesti tai netissä. Varsinaisten kokousten lisäksi hallitus voi järjestää nopeasti päätettäviä asioita varten sähköpostikokouksia sekä suunnittelupalavereita. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on kokoontunut kerran kuukaudessa.

Kevät- ja syyskokousten yhteydessä pyritään järjestämään erilaisia esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia.

Yhdistys toimii Wikimedia Foundationin kansallisena jaostona (Chapter).

Toimisto

Wikimedia Suomi vuokraa ns. pöytätoimistoa Kirahubista, Maria 01:sta, jossa henkilökunta ja hallituksen jäsenet voivat työskennellä, kokoontua ja tavata.

Talous

Taloudenhoitaja Pia Adibe jatkaa ja yhdistyksen tilintarkastajaksi esitetään Risto Ekholmia. Pyrimme avoimeen tilinpitoon.

Yhdistys saa S-APG toiminta-avustusta Wikimedia Foundationilta. Avustuksen raportointiin ja hakemusten laatimiseen nimetään hallituksesta vastuuhenkilö.

Yhdistys aloitti marraskuussa 2018 Helsingin kaupungin ja Wikimedia Foundationin rahoittaman Helsinki rephotography -hankkeen, joka jatkuu vuonna 2021.

Henkilökunta

Yhdistys palkkaa vuodeksi 2021 kaksi henkilöä, GLAM-koordinaattorin ja wikiteknikon. Molempien työmäärä on keskimäärin 16 tuntia viikossa. Lisäksi Helsinki Rephotography -projekti jatkaa koordinaattorin ja Viron historiallisen valokuvuksen seuran kautta olevaa ohjelmistokehittäjän tehtävää. Palkkaus perustuu yhdistyksen henkilöstökäytäntöön ja henkilöstösuunnitelmaan, jossa GLAM-koordinaattorin, wikiteknikon ja Helsinki rephotography -projetkin koordinaattorin toimenkuvat on määritelty.

Liikkuvuustuki

Yhdistys kustantaa matkat, majoitukset ja matkoihin liittyvät kustannukset hallituksen päätöksestä puheenjohtajalle, hallituksen, henkilökunnan, yhteisön ja hallituksen nimeämien edustajien matkoihin Suomessa ja ulkomailla. Koronaviruspandemian takia matkustaminen Suomen sisällä ja ulkomailla on rajoitettua ja keskitymme toiminnassa joko tehtävissä olevaan itsenäisesti ilmaan ryhmäytymistä tai toimintaan jossa on etäosallistumismahdollisuus.

Yhteisön aktiivit voivat hakea myös erilaisia Wikimedia Foundationin apurahoja. Yhdistyksen jakamia liikkuvuusavustuksia koskee säätiön koronavirusohjeistus.

Ohjelmat

Wikimedia Suomen toimintaohjelmia ovat vuonna 2021 Yleisötyö (Outreach), Yhteistyö (Partnerships) ja Yhteisö (Community).

Yleisötyö

Yleisötyön päätapahtumia ovat vuonna 2021 Naisten kuukausi maaliskuussa ja Wiki Loves Monuments -valokuvauskilpailu. Tarkoituksena on laajentaa toimintaa Etelä-Suomesta muualle maahan WLM-yhteistyökumppanuuksien avulla.

Naisten kuukausi

Jatkamme Naistenpäivän aloitetta tuomalla sen esiin vuosittaisena kohokohtana. Tähän kuuluvat etänä järjestettävä muokkaustilaisuus ja viime vuosien menestyksen kannustamana Punaisten linkkien naiset (Women in Red) -muokkauskilpailu suomenkielisessä Wikipediassa. Tavoitteena saavuttaa vuonna 2021 naisia käsitteleville artikkeleille 20 % osuus suomenkielisessä Wikipediassa. Etsimme uusia yhteistyökumppaneita edellisen WikiGapin tapaan. Lopullisena tavoitteenamme on kuroa umpeen sisältöjä koskevia tietoaukkoja ja edistää muokkaajien sukupuolten moninaisuutta.

Wiki Loves Monuments

Wiki Loves Monuments järjestetään viidettä kertaa yhteistyössä Museoviraston kanssa. Tavoitteena on osallistuminen 2 000 valokuvalla, 100 osallistujaa ja 50 uutta käyttäjää, joista vähintään viisi jatkaa Wikimedia-projekteissa myös jälkeenpäin. Museroviraston avustamana laajennamme WLM-kilpailun alueellisiin GLAM-organisaatioihin eri puolilla Suomea. Tarjoamme puolestamme etätukea Wikimedian tekniikassa niiden tapahtumissa. WLM 2021:ssa on mukana Helsinki-teemainen jälleenkuvaussarja osana Helsinki rephotography -projektia.

Helsinki Rephotography

Helsinki rephotography -hankkeessa helsinkiläiset jälleenvalokuvaavat vapaita historiallisia kuvia matkapuhelimellaan. Valokuvaaminen innostaa liikkumiseen sekä antaa osallistujille mahdollisuuden osallistua avointen sisältöjen laajentamiseen samalla, kun historialliset kuvien kuvauspaikat tulevat paikannettua. Hanke alkoi marraskuussa 2018 ja päättyy marraskuussa 2021. Wikimedia Suomi tekee hanketta yhdessä Viron valokuvahistoriallisen seuran kanssa.

Projektin kolmannen vuoden teemana on saada kerättyjä aineistoja käyttöön Wikimedian projekteissa ja ylipäätään lisätä historiallisten aineistojen käyttöä Wikimedian projekteissa. Toisena isona teemana on Kronos & Topos -wikiprojekti, joka jatkaa Vallisaaren ja Kuninkaansaaren dokumentointia, mutta pyrkii samalla laajentamaan sen Helsinki Biennaaliin liittyväksi. Projektin yhteydessä pyritään kirjoittamaan saarista tietoa Wikipediaan ja kokoamaan linkitettyä dataa saarten paikoista, niihin liittyvistä valokuvista sekä biennaalin taiteilijoista.

Yhteistyö

Tavoitteenamme on tehdä yhteistyötä GLAM-organisaatioiden parissa, jotta voidaan luoda kumpaakin hyödyttävä suhde, jossa Wikipedia saa asiantuntijoilta korkealaatuisen panoksen. Näiden organisaatioiden asiantuntijat tutustuvat Wikimedialiikkeeseen ja niihin työkaluihin joita tarjoamme, ja he ovat motivoituja käyttämään niitä tulevaisuudessa. Tämän ohjelman laajempi tavoite on tarjota saavutettavaa korkealaatuista informaatiota ja työkaluja laajalle yleisölle toimimalla yhteistyössä erityisesti julkisten instituutioiden, kuten museoiden ja kirjastojen kanssa. Kehitämme myös työtapoja, joilla saamme välitettyä joukkoistettua ja rikastettua sisältöä takaisin muistiorganisaatioille.

GLAMWiki-toiminta käsittää vuonna 2021 myös Suomessa vähemmistökielten edistämiseksi tehtävän työn.

GLAMWiki-tiimi

Vuonna 2021 kehittää GLAMWiki-toimintaansa siten, että toiminnasta vastaa GLAM-koordinaattorista (Susanna Ånäs) ja aloista (GLAM, kielet) vastaavista hallituksen jäsenistä muodostuva ydinryhmä, joka toteuttaa GLAM-Wiki -ohjelmaa itsenäisesti ja raportoi WMFI:lle. Tiimi toimii läheisessä yhteistyössä AvoinGLAM:n, Open Knowledge Finland -ryhmän, Creative Commons Finlandin, kansainvälisen Creative Commons -järjestön sekä suomalaisten GLAM-organisaatioiden kanssa edistääkseen avointa pääsyä kulttuuriperintöön ja Wikimedia-alustojen käyttöä sen saavuttamiseksi.

GLAMWiki-toiminnan alkuvuoden tavoitteisiin kuuluu GLAM-suunnitelman luominen vuodelle 2021 jossa on avattuna se mitä aiotaan tehdä ja mitkä ovat tavoitteet.

Yhteisö

Tavoitteenamme on tukea suomalaisen Wikimedia-yhteisön tarpeita ja parantaa suomalaisten Wikimedia-projektien laatua sekä jatkaa kansainvälistä yhteistyötä. Tukemme yhteisölle on hyvin käytännöllistä. Wikimedistit voivat hakea korvauksia projekteihin liittyvistä välittömistä kustannuksista, kuten matkasta ja ruoasta. Wikimedia Finland on toiminut myös tapahtumien järjestäjänä, kun tarvitaan virallisempaa organisaatiota. Toinen tärkeä osa yhteisötyötämme on käytännön toteutuksen tukeminen. Annamme teknistä tukea yhteisöprojekteille tarvittaessa ja vastaamme tietopyyntöihin tilastollisia tai taustatietoja Wikimedia-projekteihin liittyvistä aiheista.

Vuonna 2021 Wikimedia Suomella on tärkeimpinä hankkeina julkisen taiteen projekti, pohjoismainen yhteistyö sekä kumppanuusohjelma Wikimédiens du Benin -käyttäjäryhmän kanssa.

Julkisen taiteen projekti

Suomen julkiset taideteokset ja muistomerkit -projektin tukeminen jatkuu. Projekti on siirtynyt yhteisön johtamaksi ja Wikimedia Suomen roolina on tukea toimintaa ja auttaa teknisissä asioissa. Lisäksi autamme koordinoimaan syrjäisten ja vaikeasti tavoitettavien paikkojen dokumentointia korvaamalla syrjäisten paikkojen kuvausmatkojen kuluja. Projekti on päässyt niin pitkälle, että osassa kunnista tiedot ovat kokonaan kerätty ja päämääränä vuodelle 2021 on, että näiden kohdalla yhteisö tarkistaa ensin luettelon, minkä jälkeen Wikimedia Suomen aktiivi tai työntekijä vie luettelon sisällön Wikidataan.

Kansainvälinen yhteistyö

Päämääränä tässä on jatkaa pohjoismaista yhteistyötä sekä kehittää yhteistyötä Beninin wikimedistien kanssa. Pohjoismaista yhteistyötä jatkamme siten, että yksi hallituksen jäsenistä osallistuu Arctic Knot 2021 -tapahtuman järjestämiseen. Osallistumme Viron Wikimedian vetämään Wiki Science Competition 2021 -kilpailuun sekä jatkamme jälleenvalokuvausprojektia Ajapaikin ja Wikimedia Viron kanssa. Kumppanuusohjelma Wikimédiens du Benin -käyttäjäryhmän kanssa etenee vuonna 2021 siten, että wikipedistit Suomessa ja Beninissä aloittavat Beninin historia -wikiprojektin, jonka tarkoituksena on kirjoittaa Beninin historiasta Wikipediaan. Projektin pitkän aikavälin tavoitteena on tehdä näyttely Beninin historiasta suomalais-afrikkalaiseen kulttuurikeskukseen Villa Karoon. 2021 aloitetaan näyttelyn toteuttamisen valmistelu. Vuonna 2021 jatkamme etäopetuksen näytönpaikan viemistä erikielisiin wikikirjastoihin. Tähän mennessä se on tallennettua suomenkieliseen ja ruotsinkieliseen wikikirjastoon ja 2021 saamenkieliseen wikikirjastoon. Vuonna 2021 aloitamme myös valmistelemaan Wikimedia Norjan kanssa Decade of indigenous languages (2022-2032) liittyvää ohjelmaa.