Toimintasuunnitelma 2022

Wikimedia Suomesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Vuoden 2022 toiminta kiteytyy uusien wikimedia-aktiivien etsimiseen ja olemassa olevan muokkaajayhteisön toiminnan kehittämiseen. Tärkeimpinä tapahtumina ovat alkuvuoden tieteiden yö, naistenpäivä ja Punaisten linkkien naiset ja valokuvausteemaiset projektit.

Valokuvausprojekteissa Helsinki rephotography -hanke jatkuu alkuvuonna ja yhdistyy Wiki Loves Monuments -kilpailun toimintaan loppuvuonna. Suurena teemana on liittää nämä Euroopan kulttuuriympäristöpäivien ohjelmaan. Koronaviruspandemian takia edeltävien vuosien tavoin keskitytään etänä tai ulkoilmassa tehtävään toimintaan ja toimintamalleihin.

Suurimpana erona edellisvuoteen on, että AvoinGLAM hakee Wikimedia-säätiöltä vuodelle 2022 omaa avustusta. Työnjako AvoinGLAM:n ja Wikimedia Suomen välillä menee karkeasti siten, että AvoinGLAM pääsee kehittämään asiantuntija- ja vaikuttamistyötä sekä tarvittaessa kansainvälistymään. Wikimedia Suomi painopiste puolestaan on yhteisötyöhön ja siihen, että toiminta liittyy Wikimedia-palveluiden muokkaamiseen.

Yhdistys ja hallitus

Yhdistys kokoontuu vähintään sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin. Kevätkokouksessa tarkastellaan edellisen vuoden toimintaa ja tehdään tilinpäätös. Syyskokouksessa vahvistetaan seuraavan vuoden toimintaa ja taloutta koskevat asiat sekä valitaan puheenjohtaja ja hallitus.

Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa, tarvittaessa useamminkin. Kokouksiin on etäosallistumismahdollisuus. Varsinaisten kokousten lisäksi hallitus voi järjestää nopeasti päätettäviä asioita varten sähköpostikokouksia sekä suunnittelupalavereita. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Kevät- ja syyskokousten yhteydessä pyritään järjestämään erilaisia esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia.

Yhdistys toimii Wikimedia Foundationin kansallisena jaostona (Chapter).

Toimisto

Wikimedia Suomi vuokraa ns. pöytätoimistoa Kirahubista, Maria 01:sta, jossa henkilökunta ja hallituksen jäsenet voivat työskennellä, kokoontua ja tavata. Yhdistyksellä on vuokrattuna varastotilaa Maria01:stä.

Talous

Yhdistyksen tilintarkastajaksi esitetään tilintarkastusyhteisö BDO Oy, joka on tilintarkastajana edellisvuosina toimineen Risto Ekholmin taustayhteisö. Pyrimme avoimeen tilinpitoon. Vuosiraportin yhteydessä julkaistaan talousraportti, josta näkyy mihin rahaa on käytetty.

Yhdistys saa Wikimedia Foundationilta General Support Fund -toiminta-avustusta. Avustuksen raportointiin ja hakemusten laatimiseen nimetään hallituksesta vastuuhenkilö.

Yhdistys aloitti marraskuussa 2018 Helsingin kaupungin ja Wikimedia Foundationin rahoittaman Helsinki rephotography -hankkeen, joka päättyy alkuvuonna 2022. Yhdistys aloittaa uuden Helsinki rephotographyn jälkeen alkavan hankkeen valmistelun ja rahoituksen hakemisen.

Henkilökunta

Yhdistyksellä on tavoitteena vuonna 2022 saada osa-aikaisen hallintovastaavan (8h/vko), wikiteknikon (16h/vko) ja valokuvauskoordinaattorin (16h/vko) tehtävät. Valokuvauskoordinaattorin tehtävä alkaa Helsinki rephotokoordinaattorin tehtävänä ja projektin päättyessä muuttuu Wiki Loves Monuments -koordinaattoriksi.

Palkkaus perustuu yhdistyksen henkilöstökäytäntöön ja henkilöstösuunnitelmaan, jossa GLAM-koordinaattorin, wikiteknikon ja Helsinki rephotography -projektin koordinaattorin toimenkuvat on määritelty.

Liikkuvuustuki

Yhdistys kustantaa matkat, majoitukset ja matkoihin liittyvät kustannukset hallituksen päätöksestä puheenjohtajalle, hallituksen, henkilökunnan, yhteisön ja hallituksen nimeämien edustajien matkoihin Suomessa ja ulkomailla. Koronaviruspandemian takia matkustaminen Suomen sisällä ja ulkomailla on rajoitettua. Keskitymme toiminnassa ulkoilmatoimintaan ja toimintaan, jossa on etäosallistumismahdollisuus. Yhdistyksen jakamia avustuksia koskee säätiön koronavirusohjeistus.

Ohjelmat

Wikimedia Suomen toimintaohjelmia ovat vuonna 2022 Yhdistys (Internal), Yleisötyö (Outreach) ja Yhteisö (Community).

Yleisötyö

Yleisötyön päätapahtumia vuonna 2022 ovat Ympäristötiede Wikipediaan -tapahtuma, Naisten kuukausi maalis- ja huhtikuussa sekä koko vuoden jatkuvat valokuvauskävelyt ja -työpajat, jotka huipentuvat Wiki Loves Monuments -valokuvauskilpailuun. Tarkoituksena on laajentaa toimintaa pääkaupunkiseudulta muualle maahan WLM-yhteistyökumppanuuksien avulla.

Naisten kuukausi

Jatkamme naistenpäivän aloitetta tuomalla sen esiin vuosittaisena kohokohtana. Tähän kuuluvat etänä järjestettävä muokkaustilaisuus ja viime vuosien menestyksen kannustamana Punaisten linkkien naiset (Women in Red) -muokkauskilpailu suomenkielisessä Wikipediassa. Tavoitteena on saavuttaa vuonna 2022 naisia käsitteleville artikkeleille 20,5 % osuus suomenkielisessä Wikipediassa. Etsimme uusia yhteistyökumppaneita edellisen WikiGapin tapaan. Lopullisena tavoitteenamme on kuroa umpeen sisältöjä koskevia tietoaukkoja ja edistää muokkaajien sukupuolten moninaisuutta.

Wiki Loves Monuments

Wiki Loves Monuments järjestetään kuudetta kertaa yhteistyössä Museoviraston kanssa. Muita yhteistyökumppaneita ovat mm. Ympäristöministeriö ja Keravan ja Lapuan kulttuuripalvelut. Tavoitteena on osallistuminen 2 000 valokuvalla, 150 osallistujaa ja 75 uutta muokkaajaa, joista vähintään 37 jatkaa Wikimedia-projekteissa myös jälkeenpäin. Museroviraston avustamana laajennamme WLM-kilpailun alueellisiin GLAM-organisaatioihin eri puolilla Suomea. Tarjoamme puolestamme etätukea Wikimedian tekniikassa niiden tapahtumissa. WLM 2022:ssa on mukana jälleenkuvaussarja.

Helsinki Rephotography

Helsinki rephotography -hankkeessa helsinkiläiset jälleenvalokuvaavat vapaita historiallisia kuvia matkapuhelimellaan. Valokuvaaminen innostaa liikkumiseen sekä antaa osallistujille mahdollisuuden osallistua avointen sisältöjen laajentamiseen samalla, kun historialliset kuvien kuvauspaikat tulevat paikannettua. Hanke alkoi marraskuussa 2018 ja päättyy alkuvuonna 2022. Wikimedia Suomi tekee hanketta yhdessä Viron valokuvahistoriallisen seuran kanssa. Helsinki rephotographny loputtua jatkamme toimintaa Wiki Loves Monuments -teemaisilla valokuvauskävelyillä ja -työpajoilla.

Yhteisö

Tavoitteenamme on tukea suomalaisen Wikimedia-yhteisön tarpeita ja parantaa suomalaisten Wikimedia-projektien laatua sekä jatkaa kansainvälistä yhteistyötä. Tukemme yhteisölle on hyvin käytännöllistä. Wikimedistit voivat hakea korvauksia projekteihin liittyvistä välittömistä kustannuksista, kuten matkasta ja ruoasta. Wikimedia Finland on toiminut myös tapahtumien järjestäjänä, kun tarvitaan virallisempaa organisaatiota. Toinen tärkeä osa yhteisötyötämme on käytännön toteutuksen tukeminen. Annamme teknistä tukea yhteisöprojekteille tarvittaessa ja vastaamme tietopyyntöihin tilastollisia tai taustatietoja Wikimedia-projekteihin liittyvistä aiheista.

Vuonna 2022 Wikimedia Suomella on tärkeimpinä yhteisöhankkeina julkisen taiteen projekti, pohjoismainen yhteistyö sekä kumppanuusohjelma Wikimédiens du Benin -käyttäjäryhmän kanssa.

Julkisen taiteen projekti

Suomen julkiset taideteokset ja muistomerkit -projektin tukeminen jatkuu. Yhteisön johtamassa projektissa Wikimedia Suomen roolina on tukea toimintaa ja auttaa teknisissä asioissa. Lisäksi autamme koordinoimaan syrjäisten ja vaikeasti tavoitettavien paikkojen dokumentointia korvaamalla kuvausmatkojen kuluja. Projekti on päässyt niin pitkälle, että osassa kunnista tiedot ovat kokonaan kerätty ja päämääränä vuodelle 2022 on, että näiden kohdalla yhteisö tarkistaa ensin luettelon, minkä jälkeen Wikimedia Suomen aktiivi tai työntekijä vie luettelon sisällön Wikidataan.

Sisällön laadullinen parantaminen

Yhdistys tukee muokkaajayhteisön pyrkimyksiä parantaa artikkelien laatua ostamalla valituille wikipedisteille pääsyn 1–3 sähköiseen arkistoon lähteiden löytämistä ja tarkistamista varten. Yhdistys myös ohjaa työpajoja, joissa keskitytään Suomessa olevista vähemmistöistä kertovien artikkeleiden vertaisarviointiin sekä järjestää kielikerhoja, joissa teemana on muidenkielisten wikipedioiden muokkaaminen ja niiden käytännöt. Yhdistys hankki myös 2021 valokuvaamista varten nelikopterin, jota se lainaa muokkaajille ja opastaa sen käytössä.

Kansainvälinen yhteistyö

Päämääränä on jatkaa pohjoismaista yhteistyötä sekä kehittää yhteistyötä Beninin wikimedistien kanssa. Osallistumme Viron Wikimedian vetämään Wiki Loves Rephotography -kilpailuun sekä jatkamme jälleenvalokuvausprojektia Ajapaikin ja Wikimedia Eestin kanssa. Kumppanuusohjelma Wikimédiens du Benin -käyttäjäryhmän kanssa etenee vuonna 2022 siten, että teemme esimerkiksi haasteen jossa suomenkieliset wikipedistit muokkaavat Beniniin liittyviä artikkeleita ja vastaavasti wikipedistit Beninissä Suomeen liittyviä.

Vuonna 2021 aloitimme valmistelemaan Wikimedia Norjan kanssa Decade of indigenous languages (2022-2032) liittyvää ohjelmaa ja 2022 jatkamme tätä.

Katso myös