Vuosikokous 2010

Wikimedia Suomesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Wikimedia Suomen vuosikokous pidettiin 11.12.2010 Helsingissä. Vuosikokous hyväksyi mm. vuoden 2011 toimintasuunnitelman ja valitsi uuden hallituksen. Vuoden 2011 kiehtovimmat tavoitteet ovat aktiivinen jäsenrekrytöinti, yhteistyön tiivistäminen eri tahojen kanssa, projektit ja tapahtumien järjestäminen.

Tarkemmat tiedot kohdassa #Pöytäkirjan seloste

Kutsu Wikimedia Suomen vuosikokoukseen

Tervetuloa Wikimedia Suomen vuosikokoukseen! Vuosikokous pidetään Helsingissä Kirjasto 10:ssä lauantaina 11.12. klo 16 - 18.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat, joista yhdeksän ensimmäistä ovat sääntömääräisiä. Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki Wikimedian palveluista kiinnostuneet riippumatta siitä, onko yhdistyksen jäsen vai ei. Kuitenkin vain jäsenillä on äänioikeus, mutta ehdit vielä liittyä jäseneksi.

Wikimedia Suomen tarkoituksena on tukea ja edistää Internet-tietosanakirja Wikipedian sekä muiden Wikimedia Foundationin ylläpitämien palveluiden tuntemusta ja käyttöä sekä vapaan sisällön luontia ja levittämistä Suomessa.

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
  Tänä vuonna jäsenmaksu on ollut 10 euroa (vähävaraisilta 5 euroa), liittymismaksua ei ole peritty.
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 10. Ylimääräinen yhdistyskokous keväällä 2011
  1. Esitetään tilinpäätös 2010, vuosikertomus 2010 ja tilintarkastajien lausunto
  2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2010 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 11. Muut esille tulevat asiat

Pöytäkirjan seloste

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.16.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Santtu Pajukanta, sihteeriksi Niklas Laxström ja pöytäkirjantarkastajiksi Joonas Suominen ja Ulpu Pajari, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

5. Yhdistyksen tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Todettiin, ettei yhdistyksellä ole ollut tiliä tai varoja vuonna 2009, joten tilinpäätöstä tai tilintarkastajien lausuntoa ei ole. Vuosikertomukseen 2009 päätettiin lisätä hallitusten jäsenten nimet.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Todettiin, ettei yhdistyksellä ole ollut tiliä tai varoja vuonna 2009, joten tilinpäätöksen ei ole. Edelliselle hallitukselle ja vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

7. Yhdistyksen toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Talousarvio 2011 hyväksyttiin muutoksin.

Jäsenmaksu vuonna 2011 on 10 euroa, mutta hallitus voi harkitessaan vapauttaa vähävaraisen jäsenmaksusta. Vuonna 2011 ei peritä liittymismaksua. Kannatusjäsenten jäsenmaksu vuonna 2011 on 100 euroa. Vuonna 2011 ei peritä liittymismaksua kannatusjäseniltä.

Toimintasuunnitelma 2011 hyväksyttiin muutoksin.

8. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta

Vuoden 2011 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Niklas Laxström. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Antti Björklund, Henri Strand, Joonas Suominen ja Ulpu Pajari.

9. Yhdistyksen toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Valittiin Santtu Pajukanta varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi ja Mikael Böök varatoiminnantarkastajaksi.

10. Ylimääräinen yhdistyksen kokous

Päätettiin järjestää ylimääräinen yhdistyksen kokous vuoden 2011 huhtikuun loppuun mennessä, jonka esityslistassa on ainakin seuraavat sisältökohdat:

 1. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 3. Hallituksen esitys sääntöjen muuttamisesta

11. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin WikiLeaksista.

12 Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin kello 17.47.