Yhdistyksen perustamiskokous/Sääntöluonnos på svenska

Wikimedia Suomesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

1§ Namn, hemkommun och verksamhetsområde

Föreningens namn är på finska x ry och på svenska y rf. I internationella förbindelser används det inofficiella namnet z. Föreningens hemkommun är Helsingfors och föreningens verksamhetsområde är hela landet.

2§ Språk

Föreningens språk är finska och svenska.

3§ Ändamål och verksamhetsformer

Föreningens ändamål är att stöda och befrämja det internetbaserade uppslagsverket Wikipedia, sprida kännedom om andra tjänster upprätthållna av Wikimedia-stifelsenutilisering samt främja skapande och spridande av öppet innehåll.

Föreningen utför sitt ändamål som ett föreningsband mellan Wikipedias och andra Wikimedia-projekternas användare, genom att organisera föredrag, festligheter och andra tillfällen, samt befrämja sina mål på andra liknande vis.

Föreningen kan vara medlem i inhemska och utländska organisationer som motsvarar föreningens ändamål i närhet eller fullt.

För att stödja sitt verksamhet, kan föreningen

 • organisera möten, nöjes-, informations- och seminariumtillfällen
 • idka publikationsverksamhet
 • tar medlemsavgifter från sina medlemmar, ta emot egendom genom arv eller donation och
 • äga värdepapper, finansiera sin verksamhet genom att ordna evenemang och lotterier

4§ Medlemmar

Alla som accepterar föreningens syfte och regler kan ansöka oma medlemskap. Medlemskapet accepteras av föreningens styrelse.

5§ Medlemskapets utskrivning och uteslutande

Medlemmar har rätt att skriva ut sig genom skriftlig anmälan till föreningens styrelse eller ordförande eller genom muntlig anmälo vid föreningens möte.

Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om denne inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller om denne på annat sätt har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som denne genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om medlemmen genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om han inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens regler.

6§ Medlemsavgift

Årliga medlemlemsavgifts storhet beslutar förelningens möte.

7§ Styrelse

Medlemmens saker handlar en styrelse som innehåller ordförande och sju (7) andra personner som är valt i förelningens årliga möten. Styrelsen väljer mellan det själv ett viceordförande och mellan det själv eller utanför föreningen ett sekreterare, kassör och alla andra tjänstemän och sätts upp alla behövliga kommisioner för det år till nästa årliga möte. Styrelsen är valt för ett år.

Styrelsens jobb är att:

 • Leda föreningens verksamhet baserad på denna reglar och den årliga mötets beslutar och implimenterar beslutar.
 • Göra motioner och propositioner så att föreningens ändamåler är fyllt.
 • representera föreningen och utilisera talan för det.
 • Beslutar om man tar som en medlem, om man är avskett och om man ville, kan säg "ja" till avgån.
 • Preparerar och presenterar saker som måste vara beslutat i föreningens årliga möte och kallas det att möta.
 • Listar föreningens medlemmar och ta ansvar för föreningens finans.
 • Tar och avskedas tjänstemän och beslutas av deras arvode i budgets rämner.
 • Beslutar av alla saker som är inte i mötets ansvarighet.

Styrelsen mötas när ordförande eller viceordförande kallas möten eller halv av styrelsen insistera på det.

Styrelsen är beslutförenhetna när halv av det är present, ordförande och viceordförande mellan dom. Omröstningar beslutas med en simpel majoritet. Om röster går exact samma, är ordförandes röst final, men i electioner vinnare kallas med lott.

I styrelsens möte har alla föreningens medlemmar rätt att prata och vara med.

8§ Skrivning av föreningens namn

Föreningens namn skrivas på ordförande, viceordförande, sekreterare eller kassör, två tillsammans.

9§ Bokföringsperiod och räkenskapsgranskning

Förenings bokföringsperiod är ett kalenderår.

Räkenskapsavslutning med behövliga dokumenter och styrelsens årsreport måste vara givit till granskningsmänner i ända av februari. Granskningsmän måste raportera till styrelsen före ända av mars.

10§ Föreningens möte

Föreningens årliga möte organiseras på den dag i september eller oktober som styrelsen har beslutat. Extra möten måste kallas om tiondedel av medlemmar insistera på det i skrivning. Möte vara i 60 dagar om det att styrelsen har hört om insistering.

I förenings möte har alla medlemmar en röst.

Om reglar säger inte annorlunda, är mötets beslutning det som halv av röster har bärat. Om röster går halv, beslutning kallas med lott.

11§ Kallning på föreningens möter

Styrelsen måste kalla föreningens möter sju dagar före mötedagen personlig antigen med e-post eller till adressen det person har givit, och på föreningens websidor.

12§ Årliga möten

I föreningens årliga möten beslutas den här saken:

 1. Öppning av möten.
 2. Väljas mötens ordförande, sekretare, två protokollsinspektör, och - vid behöv - två rösträknare.
 3. Konstaterar mötens laglighet och beslutförhet.
 4. Accepterar mötens procedure.
 5. Prenterar räkenskapsavslutning, årsreport och granskningsmäns expertutlåtande.
 6. Beslutar om räkenskapsavslutnings konfirmation och ansvarsfrihet för styrelse och andra ansvarobligrad.
 7. Konfirmera strategi, budget och anslutnings- och medlemsavgifters storhet.
 8. Väljer styrelsens ordförande och andra medlemmar.
 9. Väljer en eller två granskningmännen och vicegrankningmänner.
 10. Behandlar alla andra saker i möteskallelse.

Om medlemmen ville ha en sak för beslutning i årliga möten, måste han/hon skriva om det på styrelse så att det kan vara tagit i möteskallelse.

13§ Ändring av reglar

Beslutning av ändring av reglar måste göra i föreningens möte med en 3/4 majoritet av kastad röster. I möteskallelse måste tala om ändringen.

14§ Föreningens rivning

Om föreningen rivnings, måste föreningens pengar utilisera i en fashion som är mest nära föreningens ändamål och var beslutit på rivningsmöte. Samma skulle göra om föreningens är avskaffande.

Beslutning om föreningens rivning måste göra i två möte med en 4/5 majoritet av röster och mellan möter måste vara en månad. I möteskallelse måste tala om föreningens rivning.

15§ Andra saker

I andra saker följas den gällande Lag om föreningar.