Hallituksen kokous/2015/05

Wikimedia Suomesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Aika: 6.4.2015 klo 20.10

Paikka: Hangout

Paikalla: Tommi Kovala, Kimmo Virtanen, Tarmo Toikkanen, Jyrki Lehtinen. Hallituksen ulkopuolelta Susanna Ånäs. Vesa Linja-aho liittyi klo 20.16. Tarmo Toikkanen meni offline klo 20.25.

Poissa: Johanna Janhonen, Henrik Saari, Heikki Kastemaa.

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 20.00

Kokouksen järjestäytyminen

Tommi Kovala toimii kokouksen puheenjohtajana, Susanna Ånäs sihteerinä.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalle tarvitaan vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen

Hallituksen_kokous/2015/04

Päätös: Hyväksytty

Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Jäsenmäärän kasvattaminen

Taustaa: Kampanjat ovat tuottaneet 7 uutta jäsenhakemusta. Tehty jäsenhakemuslomake, jota mainostetaan uutiskirjeessä ja somessa. Olemassaolevat jäsentiedot päivitetty.

Esitys: Hyväksytään uudet jäsenet (hakemuksia 7 kpl).

Päätös: Esityksen mukaan. Jäsenille annetaan jäsennumerot, joissa päätöspäivämäärä. Hyväksyttyjen jäsenten jäsennumerot: 052150407, 053150407, 054150407, 055150407, 056150407, 057150407, 058150407. Tommi kirjoittaa uusille jäsenille tervetuloviestin.

Tilinpäätös ja tilintarkastus

Taustaa: Tilinpäätös on todennäköisesti kesken. Miten WMFI reagoi siihen, että tilinpäätös on kuukauden myöhässä ja kaikki raportit on tehty erilliseen laskelmaan perustuen?

Esitys: Päätetään, jatketaanko kyseisen tilitoimiston ja Holvi-palvelun kanssa. Jos päätetään muuta, määritellään ja aikataulutetaan se.

Päätös: Pöydätään ensi kokoukseen asti.

Tuleva Wikimediasäätiön rahoitushaku

Taustaa: Hakemus on saatava valmiiksi huhtikuun aikana, jotta se voitaisiin hyväksyä heinäkuun alkuun mennessä.

Esitys: Sovitaan, millä tavoin hallitus ottaa suuremman vastuun apurahan hakemisesta. Vastuualueet? Työryhmät? Haetaanko ED:tä ensi vuodelle?

Liite: Tuleva budjettiluonnos

Päätös: Kimmo, Vesa ja Tommi osallistuvat budjetin tekemiseen.

Tapahtumat 2015

Taustaa: Wikimania. Osallistumisen periaatteet. Rahoittaminen. Sovitun stipendin rahoittaminen kokonaisuudessaan.

Esitys: Kirjataan tavoitteet siitä, mitä rahoitusta tapahtumalle haetaan ja mistä.

Liite: Tuleva budjettiluonnos

Päätös: Ensijaisesti rahoitetaan stipendiaatin majoitus. Lisärahoitusta haetaan, mikäli sopiva perustelu löytyy.

Wikimedia Suomen hallituksen jäsenten osallistuminen yhdistyksen edustajana tilaisuuksiin

Taustaa: Wikimedia Suomen hallituksen puheenjohtajaa on pyydetty puolueen järjestämään vaalikeskusteluun joukkorahoituksesta.

Esitys: Tehdään keskustelun pohjalta lisäys esteellisyyskäytäntöön osallistumisesta puoluepoliittisiin tapahtumiin.

Keskustelua: Todettiin, että Wikimedia Suomi ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton yhdistys, ja haluamme pitää sen sellaisena. Sitoutumattomuuden ylläpitäminen on tärkeää myös Wikipedia-yhteisön luottamuksen kannalta. Toisaalta puolueiden tapahtumat ovat hyviä paikkoja edistää omaa toimintaamme.

Liite: Esteellisyyskäytännön luonnos

Päätös: Päätettiin toistaiseksi jättää toimenpiteet keskustelun asteelle.

Yhteisökysely

Taustaa: Tavoitteena tutkimus suomalaisen Wikipedian ja Wikimedia-yhteisön rakenteesta ja toiminnasta. Miten rakennamme ohjelman tavoitteista käsin? Mitä suosimme? Mitä mittaamme? Mitataan yhteisön toiminnan aloituslukemat.

Esitys: Päätetään, mitä tutkitaan, kuka toteuttaa ja tehdään siitä suunnitelma. Tehdään harjoitus vuosikokousta valmistelevassa kokouksessa.

Päätös: Lisätään yhteisökysely seuraavan apurahakauden toimintaan. Sille haetaan rahoitusta tulevassa PEG-hakemuksessa.

ITK-konferenssi

Taustaa: Osallistujat Tarmo, Juha Kämäräinen, Tommi Kovala. Ylimääräinen lippu varattu Susanna Ånäsin nimellä. Lipun voi vaihtaa toiselle. Työnjako.

 • Naamat: Tommi, Vesa, Tarmo, Juha
 • Verkkoresurssit / oppimisalusta: Haetaan tukea
 • Verkosto / kontakti: Oma Facebook-ryhmä
 • Esitteet: Muokkausesitteitä mukaan väh. 200 kpl, opettajat mukaan kääntämään edu-esitteet?
 • Käytännön järjestelyt: Kysytään iMacia Aallosta Tarmolta. Pyydetään Tarmoa tuomaan rollupin Hämeenlinnaan. Vesa osallistuu torstaina. Kimmo lisää fiwikiin.

Esitys ja päätös: Toimitaan kirjatun mukaisesti

Education program

Esitys: Käynnistetään. Haetaan rahoitusta. Päätetään, mitä tehdään ennen kuin kohteeseen on saatu rahoitusta. Valitaan nimi: esimerkiksi Wikipedian koulutusohjelma tai Wikipedian yliopisto-ohjelma

 • Projektin koordinointi. Ehdotus:
  • Koordinointityöryhmä hallituksen jäsenistä ja koulutuksesta kiinnostuneista ulkopuolisista. Osallistuminen vaatii hieman aktiivisuutta.
  • Tunteja assistentille tapahtumien järjestämiseen ja painotuotteiden tekemiseen. Voidaan tähdätä koulutuskoordinaattorin työtehtävään jatkossa
 • Tehdäänkö koulutusohjelma-sivusto / education extension? Kuka tekee?
 • Käännetäänkö esitteitä? Yhteisöllisesti vai rahoitettuna? Pdf vai painotuote?
 • Kansainvälinen yhteistyöverkosto. Ainakin työryhmän jäsenet Facebook-ryhmään ja postituslistalle.
 • Kotimainen verkosto. Tarjotaan verkosto, johon voi liittyä. Esimerkiksi Wikipedian ystävät + koulutuslista-segmentti postituslistalla?
 • Linkittyminen ITK-ohjelmaan. Mitä tarjotaan, esitellään, kuka tekee?

Liitteitä: Keskustelu Wikipedian ystävissä, Koulutusohjelma-työsuunnitelma, Education program Outreachissa, Tämänhetkinen presenssi Outreach-portaalissa, Extension:education, Ruotsin ohjelma, Education toolkit

Päätös: Hahmotellaan EDU-ohjelman suuntaviivat ITK:n perusteella.

Selkokieliprojekti

Esitys: Päätetään, haluaako WMFI osallistua kyseiseen hankkeeseen ja siihen liittyvät ehdot.

Liite: http://www.inklusive-kulturarbeit.de/home/. Yhteyshenkilö Eeva Rantamo e.rantamo@inklusive-kulturarbeit.eu

Päätös: Jätetään pöydälle

Kevätkokouksen valmistelu

Esitys: Vahvistetaan aika, paikka, tilintarkastaja. Tarkistetaan tilinpäätöksen tilanne. Suunnitellaan tiedotus.

Päätös: Kysytään tilintarkastajalta, mikä on viimeinen päivämäärä, jolloin tarkastuksen ehtii tekemään. Tilintarkastajan valinta edellisen vuosikokouksen päätöksen mukaan.

Muut esille tulevat asiat

Tiedoksi: Suomenkielisen Wikipedian lehdistövastaava vaihtui. Uusi lehdistövastaava on Jaakko Pirinen.

Kokous päättyi

Kokous päätettiin klo 22:16