Hallituksen kokous/2015/04

Wikimedia Suomesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Hallituksen kokous 4/2015 Wikimedia Suomi ry

Aika: 9.3.2015 klo 20.00 Paikka: Hangout

Paikalla: Johanna Janhonen, Tommi Kovala, Jyrki Lehtinen, Kimmo Virtanen, Henrik Saari Hallituksen ulkopuolelta: Susanna Ånäs, Heikki Kastemaa (liittyi 20.10) Poissa: Vesa Linja-aho, Tarmo Toikkanen

Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 20.00

2. Kokouksen järjestäytyminen. Tommi Kovala toimii kokouksen puheenjohtajana, Johanna Janhonen sihteerinä.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalle tarvitaan vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

4. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen [1][2] Päätös: Hyväksytty

5. Esityslistan hyväksyminen. Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6. PEG-rahoituspäätöksen seuraukset ja tulevien säätiön rahoitusten vaatimat toimenpiteet ja valmistautuminen Esitys: Käydään läpi toimenpiteet ja jaetaan työt.

 • Palautettavan rahan määrä tarkennettava: Jos tilinpäätöstä ei saada lähipäivinä, lasketaan avustus ennakkoon arvioidun palautettavan määrän perusteella ja lähetetään ylimääräinen raha takaisin, kun summa vahvistuu.
 • Toteutuvat projektit [3] -Susanna esitteli
 • Sääntömuutosten peruuttaminen
 • Tilinpäätöksen tilanne: Susanna ja Tarmo hoitavat loppuun

7. Rahoitushaut Esitys: Käydään läpi tulevat rahoitushaut ja projektit. Valitaan haut. Sovitaan osallistujat. Hallituksen täytyy olla vahvemmin suunnittelemassa.

 • OKM GLAM Ehdotus [4]
  • Lataustyökalut + Historiallinen Aleksi + historiallinen street view
  • Wikidatan hyödyntäminen. Sum of all paintings? Muinaismuistorekisteri? Kansallisgallerian DB? **Wikidata-workshopit.
  • hakemuksen eräpäivä perjantaina
  • Tommi voi auttaa ke
 • Pohjoismainen liikkuvuustuki haettava 13.4. mennessä
 • Pohjoismainen kulttuurirahasto, lyhytaikainen verkostotuki , seuraava syksyllä
 • OKM tekijänoikeus? Kuka tekee? Kimmo ehdotti medialle tehtävää opasta CC-kuvien käyttöön. Saksassa ois hyviä dokuja, joita voisi kääntää suomeksi. Haetaan rahaa käännökseen [5] Sisällytetään kotoistettu osio.
 • PEG heinäkuu–joulukuu

Valmistelu: huhtikuu, käsittelyyn: touko–kesäkuu

 • APG tammikuu–joulukuu 2016
  • Aiekirje: tehty
  • Hakukelpoisuus arvioidaan lokakuussa 2015
  • esim. Logic module pitää tsekata syyskuussa
  • Lisätietoa APG:stä näiden linkkien takana:

[6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14][15]

 • Mahdollisia projekteja, joille voitaisiin hakea tukea jostain
  • Pohjoismainen hackathon (lisätietoa tarvitaan) - järjestetään OKF:n kautta, paikka ehkä Norjassa, ehkä monesssa paikassa samaan aikaan?
  • Uudet hankkeet: Saaristo, paikallishistoria / kokeilu RAÄ:n (Riksantikvarieämbetet) kanssa?
  • Selkokielinen Wikipedia + turistitieto. Ilkka Pirttimaa, Blindsquaren isä, Wikipedia-artikkeleiden eka kappale mahdollisimman selkeä (selkokielinen ja ymmärrettävä), jolloin sitä voisi käyttää voisi käyttää esim. Blindsquaressa ym, pitäisi määritellä mitkä artikkelit otetaan mukaan, esim. RAY, Selkokeskus rahoittamaan/yhteistyöhön? Selkokielen määritelmä pitää tarkistaa. Jatketaan keskustelua Facebookissa, Susanna avaa ketjun
 • Ideoita viikonlopun GLAM-tapaamisesta (tiedoksi) [16]

Now Netherlands and Belgium. In February 2016. Pictures in museums, galleries, etc. Which part of their collection needs to be photographed. Model for modern art is different from historical art, we have about 5 models. Focus of Dutch is different than Belgian. Belgium - getting museums on board. Netherlands - everyone participate!

  • Wiki Loves Earth

[20] or [21]

  • Sum of all paintings
  • Wikimedia Poland tekee antropologista tallennusta, voisi kutsua osallistumaan, ei rahaa
  • Senior Citizens write Wikipedia (WMCZ, Inspire Campaign -tuki?)
  • Wikisource CoderDojo [22] [23]

International initiative to teach kids how to code. Putting together coderdojo and wikisource. Initiative in library read some WikiSource materials. CoderDojo has local branches - easy to replicate. About younger people to educate them about Wikipedia and open culture.

  • European Science Photo Competition (EE)

[24] Make a successful local competition international. Quality contributors from scientific organizations and Wikimedia movement = quality images on Commons that can be used on every Wikipedia.

  • Taksonomiasta keskusteltiin, WikiData on sille oikea paikka
  • Susanna nostaa näitä projekteja keskusteluun Kahvihuoneessa ja Wikipedian ystävät -ryhmässä (jonka tarkoitus on tehdä outreach-työtä Facebookissa). FB-ryhmästä kerrotaan lisäksi Ajankohtaista -osiossa Wikipediasta, jotta saadaan lisää porukkaa keskusteluun

8. Tapahtumat 2015 Esitys: Listataan tapahtumat, joihin osallistutaan kevätkaudella 2015. Valmistellaan ehdotusta siitä, ketkä yhdistystä edustavat ko. tapahtumissa.

 • Wikimedia Conference 2015 [25] (15-17. toukokuussa Berliinissä) Budjetissa, hyväksytty. Maksamme ja varaamme itse. Ilmoittautuminen 16.3. mennessä. Pyydetään osallistumaan myös pre-conference workshopiin aiheina:

Aaaaaand another reminder from our event team, incl. a toplist of orgs whose representatives have not registered yet. Please make sure to sign-up for the conference within the next week if you plan to attend. Also, please note that affiliates are asked to only send delegates that are well-informed in goings-on at the affiliate, able to confidently answer questions about it and share experience from their group. They should also be empowered to commit their group to involvement in proposed projects or initiatives. Thanks, Nicole On Thursday, May 14, we will host open workshops with different focus:

 • Reporting and Storytelling
 • Designing an Annual Plan t
 • Wikimetrics
 • Survey Design
 • Program Toolkits

Kenen tulee mielestänne osallistua tähän? Se voisi ohjata päätöstämme edustajista. Tommi ja Vesa osallistuvat. Tommi keskustelee Vesan kanssa odotuksista ja “kotiläksyistä” ja hoitaa matkavaraukset.

 • GLAM-WIKI-koordinaattorien tapaaminen Pariisissa viime viikonloppuna. Susanna sai peruutuspaikan, mutta ei voinut ottaa sitä vastaan, koska kohta poistettiin budjetista. Susanna osallistui tapahtumaan Skypellä, linkit edellä.
 • GLAM-WIKI 2015 Den Haag, [26] 10.–12.4.2015. Ei budjettia, apurahojen hakuaika umpeutunut. Susannalla ehdotus, Heikillä matka-apurahahakemus.
 • Wikimedia hackathon [27](toukokuussa Lyonissa) Ei virallista edustajaa, ei omaa rahoitusta. Kukin kiinnostunut hakee rahoitusta tai apurahaa itse

9. Työnjako, vastuut, velvollisuudet Emme saaneet kokopäiväistä resurssia toiminnanohjaukseen, miten käytämme jäljelle jääneet tunnit tehokkaasti, eli esim. mitä asioita jätämme pois tai mitä asioita voimme antaa hallituksen/vapaaehtoisten hoidettavaksi? Esitys: Päivitetään dokumentit. Sovitaan, ketkä tekevät ja esittelevät: Tommi ohjeistaa dokuille hallituksen etäkatselmoinnin.

 • Yhdistyksen toiminta [28] (myös enkuksi )
 • Personnel policy [29] (alkuperäinen) / Henkilöstökäytännöt [30](käännetään vastaavaksi) - kaikki käy läpi ja kommentoi muutosehdotukset
 • Hallituksen vaihtuessa [31]
 • Esteellisyysohjeistus [32]

10. Wikipedia-koulutukset Wikipedia-koulutukset ja -kouluttajat, miten hanskaamme yhdistykselle tulevat pyynnöt. Vaihtoehtoja esim. a) perustetaan jakelulista johon pyynnöt ohjataan, b) tehdään wikisivu kouluttajista, c) hallitus käy läpi kouluttajat ja suosittelee heistä osaa, d) pyydetään kysyjää ilmoittamaan asiasta itse Wikipediassa e)... Tavoitteita:

 • Yhdistyksen ja organisaatioiden välisen yhteistyön vahvistaminen (Yhdistys on mukana toiminnan käynnistämisessä ja antaa sille suuntaviivat)
 • Skaalautuvuus (Yhdistys jättäytyy pois toiminnan ylläpitämisestä, jotta se ei sido sen voimavaroja)
 • keskustellaan tästä Berliinissä
 • ennenkuin on tästä ohje, toimintaan niin, että kun tulee pyyntöjä, keskustellaan pyynnöistä Facebookissa

11. Strategiatyö. Miten rakennamme ohjelman tavoitteista käsin. Mitä suosimme? Mitä mittaamme? Mitataan aloituslukemat. Tiekarttaluonnos. [33] Esitys: Keskustellaan ja päätetään toimintatavasta, jolla tuotetaan strategisia toimintamalleja ja niiden dokumentaatio. Puhutaan tästä kevätkokousta valmistelevassa kokouksessa?

12. Kommunikaatiokanavat

 • Perustetaan uusi Facebook-ryhmä Wikimedia Suomi ry:n jäsenet(?), jota community coordinator isännöi, eli siirretään siihen kun meillä on ko. resurssi?
 • Viestintälinjaus: mitä viestitään yhdistyksen kanavilla (Facebook-sivu, nettisivu, Twitter-tili): a) kaikkea mahdollista Wikipediaan ja avoimeen dataan liittyvää asiaa b) sama kuin a poislukien kaupallisten tarjoajien/vaaliehdokkaiden/jne asiat c) vain Wikimedia Suomen omat asiat. Tarvitaan jäsentiedotekanava? Susanna lähettää jäsenille kutsun Wikipedian ystävät-ryhmään. Twitter-tiliä ei tällä hetkellä ylläpidetä säännöllisesti, mutta käytetään tapahtumien yhteydessä esim. liveraportointiin. Päätettiin a)

13. Kevätkokouksen agenda ja ajankohta Tilintarkastus on tilattava, Tommi selvittelee. Johanna tekee äänestyksen, joku huhtikuun pe la su (9 kpl), valitaan se, joka saa eniten ääniä.

14. Palaverikäytännöt Viime viikolla yritimme palaveria, mutta emme olleet päätösvaltaisia, sillä vain ⅜ hallituksesta oli paikalla. Kukaan poissaolleista (5 kpl) ei etukäteen ilmoittanut, ettei pääse palaveriin. Seuraava palaveri pääsiäismaanantaina 6.4.

15. Muut esille tulevat asiat 16. Ensi kerralla : jäsenmäärän kasvattaminen, Haetaanko ED:tä ensi vuodelle? 17. Kokous päätettiin klo 22.27