Hallituksen kokous/2015/10

Wikimedia Suomesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämä palaveri on käyty sähköpostitse.

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen 15.7. klo 14:00.

2. Tommi Kovala toimii kokouksen puheenjohtajana, ehdotan että Johanna Janhonen sihteerinä. Kasaan Docsiin pöytäkirjan tämän ketjun pohjalta ja Johanna tsekkaa sen ennen kuin se laitetaan wikiin.

3. Hallituksen lisäksi ulkopuolisiakin voidaan kuulla jos on tarvetta tai halua.

4. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja: [1]

5. Hyväksytään tämä työjärjestykseksi

6. Maanantaina esitettiin varmasti alkaviksi: Kulttuuriaineistot + Wikidata / OKM -hanketta, Avointen lisenssien opasta, Wikimedia Librarya ja jäsen- ja lukijakyselyä. Epävarmempia tai keskeneräisempiä olivat EDU-hanke, Pohjoismainen kulttuuripiste / AvoinGLAM, APG (aiekirje jätetty) sekä Kameran yms. lainaus. Päätettiin, että näistä pidämme mukana APG-haun ja EDU-hankkeen. Rahastonhoitajan pyynnöstä Susanna Ånäs esitti tulevista hankkeista linkin niiden hakemukseen.

7. Haetaan Wikidata-hanketta ja Wikipedia-kirjastoa varten rahoitusta. Susanna ehdotti, että Wikimapsin rahoitushaku kannattaa pitää erillään. Kimmo Virtanen lisää, että Wikipedia-kirjastohankkeeseen liittyen, että meidän pitäisi välttää haalimasta kiinteää kirjastoa ja tähdätään siihes, että edesautetaan pääsyä sähköisiin arkistoihin. Lisäksi voitaisiin harkita rahan hakemista jäsen-, muokkaaja- ja lukijakyselyn tekemistä varten. Jyrki Lehtinen lisää, että kyselystä päättämiseen tarvitaan lisää suunnittelua ja tavoitteiden määrittelyä. Lisäksi kirjastoa koskien: "Wikipediaa koskeva kansainälinen tiedekirjallisuus voisi periaatteessa tulla kysymykseen, mutta silloinkin melkein voisi olla hedelmällisempi ratkaisu tehdä siitä hankintaehdotuksia eri tiedekirjastoihin, josta halukkaat voisivat jonottaa ja lainata kirjoja. Itse jatkuvasti suurten kaupunkien kunnallisia ja yliopistojen kirjastoja sekä muuten että wikipediaa varten paljon käyttävänä näen lisäarvon wikipedian omasta yleiskirjastosta pienenä. Pääkaupunkiseudullahan kuka vaan pääsee moniin suuriin kirjastoihin koska vaan ja itse ei-pääkaupunkiseutulaisena luultavasti saisin minkä tahansa suomalaisen yleisteoksen lähempää nopeammin."

8. Työnjakoa pohdittiin jo maanantain palaverissa. Puheenjohtajan mielestä jako näyttää muuten aika hyvältä mutta strategisten kumppanuuksien kehittämistä voisi jakaa enemmän ja varainhankinnan ja raportoinnin työnjako pitää tehdä projektikohtaisesti ja selkeästi. Avoimeksi jäi kysymys, miten tilanteemme kommunikoidaan ulkopuolisille. Esitetään, että kaunistelematta. Säätiön rahoitushaun yksityiskohdat ovat aakkossotkua, joka pitäisi kääntää selkokielelle. Tästä tulee kommunikoida niille, joihin leikkaukset vaikuttavat. Jos jotain yhteistyöhanketta karsitaan tai panostamme kevennetään, kumppaniosapuolen tulee tietää. Kommunikoinnille ei ole tarvetta sellaisille, joihin tilanteemme muutos ei vaikuta.

9. Muut asiat Jyrki Lehtisen kommentti Wikimedia Foundationin arvioon Wikimaps-työkalun tarpeellisuudesta yhteisön parissa: "Suomen osalta aineistoa on vasta saatu käyttöön ensimmäisessä massalatauksessa ja sen suomalainen sekä wikimedia- että muu avoimen tiedon yhteisö on ottanut vastaan suurella mielenkiinnolla. Seuraavaksi kai odotetaan (valmista?) oikaisutyökalua ja ohjeita suomeksi siihen, lisäksi mallinepuolella voi olla jotain viimeisteltävää. Näistä voisi olla hyvä tietää, mihin malliin nämä on mahd. vielä tarkoitus saada projektin aikana, ja mikä osuus jää vapaaehtoisille. Kun näistä on tieto ja jos nämä saadaan valmiiksi, niin uskon, että suomalainen wikimedia-yhteisö varmasti haluaa näitä käyttöönsä ja tämä voi myös laajentaa suomalaista wikimediayhteisöä. Tätä ennen se ei ole voinut näitä haluta, kun työkalu ei ole ollut valmiina eikä aineistoja ole massaladattu. Nyt siis vasta haluaminen voi edes teoriassa alkaa. Mielestäni on myös keinotekoista tässä erottaa wikimediayhteisöä muusta avoimen tiedon yhteisöstä, koska täysin selvää on, että avoimen tiedon kentällä toimijat käyttävät eri työkaluja ja aineistoja riippumatta siitä, miltä alustalta ne tulevat."

10. Kokous päätetty sunnuntaina 19.7. klo 18.