Syyskokous 2011

Wikimedia Suomesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun


Paikka: TaiK, Hämeentie 135 C, Helsinki (http://mlab.taik.fi/contact/)
Aika: 10.12.2011 klo 14.00

Tervetuloa Wikimedia Suomi ry:n vuoden 2011 sääntömääräiseen syyskokoukseen. Kokous pidetään lauantaina 10.12.2011 Arabian rannassa Taideteollisen korkeakoulun tiloissa.

Pyydämme osallistujia ilmoittamaan tulostaan etukäteen lähettämällä viestin osoitteeseen infoätwikimedia.fi.

Esityslista

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
  6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
  7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  8. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
  9. muut esille tulevat asiat
  10. kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan seloste

1. Kokouksen avaus

Niklas Laxström avasi kokouksen kello 14:16.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Niklas Laxström, sihteeriksi Joonas Suominen ja pöytäkirjantarkastajiksi Teemu Leinonen sekä Mikael Böök, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

5. Hallituksen esitys vuoden 2012 toimintasuunnitelmasta sekä tulo- ja menoarviosta

Niklas Laxström esitteli toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion

6. Yhdistyksen toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Toimintasuunnitelman käsittelyn aikana heräsi vilkas keskustelu siitä mihin ja miten toiminnassa tulisi pyrkiä. Toimintasuunnitelma koettiin liian ylimalkaiseksi ja keskustelun pohjalta toimintasuunnitelmaan täydennettiin konkreettisemmat tavoitteet vuodelle 2012. Toimintasuunnitelma 2012 hyväksyttiin lisäyksin.

Jäsenmaksu vuonna 2012 on 10 euroa, mutta hallitus voi harkitessaan vapauttaa vähävaraisen jäsenmaksusta. Vuonna 2012 ei peritä liittymismaksua. Kannatusjäsenten jäsenmaksu vuonna 2012 on 100 euroa. Vuonna 2012 ei peritä liittymismaksua kannatusjäseniltä.

Hyväksyttiin Talousarvio 2012.

7. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta

Vuoden 2012 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tommi Kovala. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Niklas Laxström, Antti Björklund, Henri Strand, Joonas Suominen ja Ulpu Pajari.

8. Yhdistyksen toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Valittiin Santtu Pajukanta varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi ja Teemu Leinonen varatoiminnantarkastajaksi.

9 Muut esille tulevat asiat

10 Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin kello 15.46.