Syyskokous 2017

Wikimedia Suomesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

KUTSU

Julkaistu: 16.11.2017

Tervetuloa Wikimedia Suomi ry:n syyskokoukseen.

Syyskokouksessa esitellään talous- ja toimintasuunnitelma, päätetään jäsenmaksusta sekä valitaan hallitus ja puheenjohtaja. Virallisen ohjelman jälkeen esitellään vuonna 2017 tehtyjä asioita ja suunnitellaan vuoden 2018 toimintaa.

Paikka
  Maria 01, Corner Room, Lapinlahdenkatu 16, 00101 Helsinki
Aika
 25.11. 2017 klo 13.00 
Etäosallistuminen
https://hangouts.google.com/hangouts/_/calendar/NjQ4NGh2aDVhM2h2OXN1b3VkdmczZG8xc3NAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ.qd8792tqa65on19pr4diq6ueco?authuser=0
Esitys kokouksen työjärjestykseksi
 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Ilmoitusasiat.
 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
  • "Syyskokous päättää varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle."
  • liitteet 1. toimintasuunnitelma ja 2. talousarvio vuodelle 2018
  • liite 3. S-APG hakemus 2018 Wikimedia Foundationille.
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
  • "Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4–8 muuta varsinaista jäsentä."
  • "Hallitus johtaa yhdistyksen toimintaa sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti sekä toteuttaa päätökset, tekee aloitteita ja esityksiä yhdistyksen päämäärien saavuttamiseksi, edustaa yhdistystä ja käyttää sen puolesta puhevaltaa, päättää jäseneksi hyväksymisestä ja jäsenten erottamisesta, valmistaa ja esittää yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat sekä kutsuu kokoukset koolle, pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä sekä hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta, ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä päättää näiden palkkioista talousarvion puitteissa sekä päättää kaikista sellaisista yhdistyksen juoksevista asioista, jotka eivät kuulu yhdistyksen kokouksen vastuulle."
 8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.
 9. Käydään läpi yhdistyksen tavoitteet ja suunnitelmat loppuvuodelle.
 10. Käsitellään muut mahdolliset asiat.
 11. Kokouksen päättäminen.
Liitteet

Tapaamisiin ja ystävällisin terveisin

 • Heikki Kastemaa, puheenjohtaja, Wikimedia Suomi ry
 • puh. 050 356 3827

Pöytäkirja

Paikka

 Maria 01, Corner Room, Lapinlahdenkatu 16, 00101 Helsinki

Aika

25.11. 2017 klo 13.00

Etäosallistuminen

https://hangouts.google.com/hangouts/_/calendar/NjQ4NGh2aDVhM2h2OXN1b3VkdmczZG8xc3NAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ.qd8792tqa65on19pr4diq6ueco?authuser=0

Paikalla: Tia Kangaspunta, Heikki Kastemaa, Kimmo Virtanen, Tero Toivanen, Teemu Perhiö, Hanna Mäki, Pauli Kruhse, Jaakko Pirinen, tappinen[1]

Pöytäkirja

 1. Kokouksen avaus
  • Kokous avattiin 13:09.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
  • Jaakko Pirinen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Tia valittiin sihteeriksi. Kimmo ja tappinen valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  • Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  • Hyväksyttiin esityslista.
 5. Ilmoitusasiat.
 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
  • "Syyskokous päättää varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle."
  • liitteet 1. toimintasuunnitelma ja 2. talousarvio vuodelle 2018; Heikki esitteli dokumentit; vahvistettiin tehdyin muutoksin
  • kannatusjäsenmaksu 100 e, ei jäsenmaksua
  • liite 3. S-APG hakemus 2018 Wikimedia Foundationille.
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
  • "Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4–8 muuta varsinaista jäsentä."
  • "Hallitus johtaa yhdistyksen toimintaa sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti sekä toteuttaa päätökset, tekee aloitteita ja esityksiä yhdistyksen päämäärien saavuttamiseksi, edustaa yhdistystä ja käyttää sen puolesta puhevaltaa, päättää jäseneksi hyväksymisestä ja jäsenten erottamisesta, valmistaa ja esittää yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat sekä kutsuu kokoukset koolle, pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä sekä hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta, ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä päättää näiden palkkioista talousarvion puitteissa sekä päättää kaikista sellaisista yhdistyksen juoksevista asioista, jotka eivät kuulu yhdistyksen kokouksen vastuulle."
  • Heikki Kastemaa valittiin puheenjohtajaksi
  • Tero Toivanen hallitukseen
  • Teemu Perhiö jatkaa hallituksessa
  • Minna Turtiainen jatkaa hallituksessa
  • Jaakko Pirinen ja Hanna Mäki hallitukseen
 8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.
  • Hallitus esittää Risto Ekholmia uudeksi tilintarkastajaksi. Yhdistys hyväksyi ehdotuksen. Pauli Kruhse valittiin varatilintarkastajiksi.
 9. Käydään läpi yhdistyksen tavoitteet ja suunnitelmat loppuvuodelle.
 10. Käsitellään muut mahdolliset asiat.
  • Glampipe.
  • Otamme käyttöön matkustussäännön (liite 4: linkki luonnokseen ) kaikille hallituksen ja yhdistyksen jäsenille. Kaikki korvaukset kuitteja vastaan. Hallitus on päättänyt asiasta 12/2017 kokouksessa.
 11. Kokouksen päättäminen.
  • Puheenjohtaja päätti kokouksen 14:36.

Liitteet

Huomioita

 1. Verkkoon tallettuun pöytäkirjaan on muutettu näkyville käyttäjän nimimerkki.