Toimintasuunnitelma 2018

Wikimedia Suomesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Selvitämme vuoden 2018 alussa mahdollisuutta siirtyä S-APG avustuksesta FDC-avustukseen vuonna 2019. Tämä edellyttää huomattavaa panostusta koko vuoden ajalta.

Uuden tyyppiseen toiminta-avustuksen taustalla ovat uudet tarpeet toiminnan laajentuessa ja muuttuneet haasteet kaikilla toimintaohjelmien aloilla. FDC-suunnitelman toteutuminen edellyttää ennen kaikkea kiteytyneitä yhteisiä näkemyksiä toimintamme pitkän tähtäimen suunnista, tavoitteista ja vaikutuksesta. Tähän liittyy välitön tavoite, että hallitus esittää yhdistykselle toiminta- ja viestintästrategian kevätkokouksessa, joka sääntöjen mukaan pidetään tammi-toukokuussa.

Yhdistys on avoin yhteistyölle ja projektiehdotuksille. Yhteistyön vaatimuksia ja tavoitteita mietitään tapauskohtaisesti ja hallitus valitsee kullekin projektille vastuuhenkilön.

Yhdistys ja hallitus

Yhdistys kokoontuu vähintään sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin. Kevätkokouksessa tarkastellaan edellisen vuoden toimintaa ja tehdään tilinpäätös ja syyskokouksessa vahvistetaan seuraavan vuoden toimintaa ja taloutta koskevat asiat sekä valitaan puheenjohtaja ja hallitus.

Hallitus kokoontuu tarvittaessa joko henkilökohtaisesti tai netissä. Varsinaisten kokousten lisäksi hallitus voi järjestää nopeasti päätettäviä asioita varten sähköpostikokouksia sekä suunnittelupalavereja. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Kevät- ja syyskokousten yhteydessä pyritään järjestämään erilaisia esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia.

Yhdistys toimii Wikimedia Foundationin kansallisena jaostona (Chapter).

2. Toimisto

Wikimedia Suomi vuokraa ns. pöytätoimiston Maria 01:sta, jossa henkilökunta ja hallituksen jäsenet voivat työskennellä, kokoontua ja tavata.

3. Talous

Taloudenhoitaja Pia Adibe on lupautunut jatkamaan toistaiseksi ja yhdistyksen tilintarkastajaksi esitetään Risto Ekholmia. Pyrimme avoimeen tilinpitoon.

Yhdistys saa S-APG toiminta-avustusta Wikimedia Foundationilta. Avustuksen raportointiin ja hakemusten laatimiseen nimetään hallituksesta vastuuhenkilö.

Toiminta-avustuksen 2018 haun budjetti. Myöntö ratkeaa joulukuussa.

Tarvittaessa haetaan rahoitusta myös muilta tahoilta.

4. Henkilökunta

Yhdistys palkkaa vuodeksi 2018 kaksi henkilöä, koordinaattorin ja wikiteknikon. Molempien työmäärä on 16 tuntia viikossa. Palkkaus perustuu yhdistyksen henkilöstökäytäntöön. Koordinaattorin ja wikiteknikon toimenkuvat on määritelty.

5. Liikkuvuustuki

Yhdistys kustantaa matkat, majoitukset ja matkoihin liittyvät kustannukset hallituksen päätöksestä puheenjohtajalle, hallituksen, henkilökunnan, yhteisön ja hallituksen nimeämien edustajien matkoihin Suomessa ja ulkomailla. Yhdistys vahvistaa matkustussäännön kevätkaudella. Hallitus myöntää yhteisön jäsenille kaksi matkastipendiä Wikimania 2018:n 18.-22.7. Cape Townissa, Etelä-Afrikassa.

Yhteisön aktivistit voivat hakea myös erilaisia Wikimedia Foundationin apurahoja.

6. Ohjelmat

Wikimedia Suomen toimintaohjelmia ovat vuonna 2018 Sisältö, Koulutus, Yleisötyö, Yhteistyökumppanuudet ja Tekninen kehitys.

6.1. Sisältö

Jatkamme projektia Suomen julkiset taideteokset ja muistomerkit Wikipediaan. Kaikista Suomen julkisista taideteoksista ja muistomerkeistä ei ole kattavaa listaa. Julkinen taide ja sen saavutettavuus ovat tärkeitä teemoja Wikimedia Suomelle, ja projektin tarkoituksena on palvella niin tavallisia kansalaisia, asiantuntijoita kuin Wikimedia -yhteisöä. Vuonna 2018 jatkamme kuvaussafareiden organisoimista, sekä järjestämme muokkaustilaisuuksia. Tavoitteena on järjestää kymmenen valokuvaussafaria, joiden tuloksena on 400 valokuvattua kohdetta. Muokkaustilaisuuksien teemoja voivat olla esimerkiksi muraalit ja graffitit osana julkista taidetta projektissa, tietojen vienti Wikidataan, Wikidatan tietojen käyttö Wikipediassa ja kohteiden merkitseminen OpenStreetMapissa. Teemme myös yhden “showcase” -luettelon patsaista ja muistomerkeistä yhdessä kaupungissa.

Muita jatkettavia sisältöprojekteja ovat esimerkiksi Wikikirjaston lähdekirjasto.

Seuraavan rahoituskauden aikana tavoitteenamme on kasvattaa suomalaisten osallistumista Wikimedian projekteissa (mukaanlukien kansainväliset projektit) sekä vahvistaa yhteisöä.

6.2. Koulutus

Vuonna 2017 kehitimme ohjelman, joka tarjoaa koulutusta Wikipedian käytöstä pedagogisena aineistona, ja vuonna 2018 tavoitteenamme on alkaa tehdä sitä käytännössä. Tarkoituksena on kouluttaa tavallisia kansalaisia sekä ammattilaisia. Tärkein projektimme koulutuksen saralla on Wikiloikka -projekti, jonka tarkoituksena on tuoda perusopetuksen oppimateriaaleja Wikikirjastoon.

Vuonna 2018 jatkamme projektia yhteistyössä Kansallismuseon kanssa. Kansallismuseo päivittää ja uudelleenjulkaisee osia oppimateriaaleistaan koskien Suomen esihistoriaa ja aineisto julkaistaan Wikikirjastossa. Wikimedia Suomi tukee Kansallismuseota etenkin teknisellä puolella. Tuemme Kansallismuseota myös Educa -messuilla Helsingin Messukeskuksessa, ja myöhemmin keväällä pidämme työpajan ja esitelmän Wikiloikasta ITK-konferenssissa Hämeenlinnassa.

Pidämme myös ainakin kolme muokkaustilaisuutta opettajille.

Käynnistämme Wikipediassa koulutusohjelman, jonka tavoitteena on lisätä Wikipedian ja muiden Wikimedia-projektien käyttöä yliopistokursseilla. Tähän liittyen järjestämme koulutustilaisuuksia projektin vapaaehtoisille ja yliopistokontakteille. Programs & Events Dashboard -työkalua käytetään kurssien toteuttamisessa.

6.3. Yleisötyö

Yleisötyön tavoite on tuoda Wikipedia ja Wikimedialiike tunnetummaksi suurelle yleisölle, joten yleisötyö kohdistetaan pääasiassa ei-muokkaajiin. Tavoitamme yleisöä niiden yhteistyökumppaniemme kautta, jotka toimivat julkisen palvelun aloilla järjestämällä yleisöhuomiota herättäviä kilpailuja ja tapahtumia, sekä Wikimedia Suomi -blogimme että muun some-viestinnän avulla.

Kuten aikaisemmin, pyrimme järjestämään muokkaustapahtuman Kansainvälisenä Naistenpäivänä, johon etsimme yhteistyökumppania lukuisista feministisistä organisaatiosta. On tärkeää pyrkiä sukupuolten väliseen tasapainoon Wikipediassa ja Wikimediassa. Tavoitteena on luoda enemmän artikkeleita naisista ja sukupuoleen liittyvistä aiheista sekä saavuttaa enemmän muokkaajia, erityisesti naisia. Pyrkimyksenä on luoda dialogi Wikimedian ja feminististen organisaatioiden välillä.

Ensi vuonna järjestäämme sekä Wiki Loves Monuments, että Wiki Loves Earth kilpailut. Vuonna 2017 WLM organisoitiin Suomessa ensi kertaa ja siihen osallistui paljon ei-muokkaajia. Jos näin on myös tulevissa kilpailuissa, ne ovat tärkeä osa yleisötyömme strategiaa. Niiden avulla saavutamme näkyvyyttä, joka suuntautuu niihin suomalaisiin jotka eivät vielä tunne Wikipediaa ja Wikimediaa. Tavoitteemme on 2 000 valokuvaa, 100 käyttäjää ja 50 uutta käyttäjää molempien kilpailujen tuloksena.

Isojen messujen sijaan osallistumme pienempiin tapahtumiin, jotka suuntautuvat aiheisiin joiden parissa toimimme. Tämä takaa paremman näkyvyyden ja konkreettisempia tuloksia. Tavoitteemme vuonna 2018 on osallistua kolmeen tapahtumaan ja käyttää aktiivisia, toimivia tai vaihtoehtoisia osallistumisen keinoja.

6. 4. Yhteistyökumppanuudet

Tavoitteenamme on tehdä yhteistyötä GLAM-organisaatioiden parissa, jotta voidaan luoda kumpaakin hyödyttävä suhde, jossa Wikipedia saa asiantuntijoilta korkealaatuisen panoksen. Näiden organisaatioiden asiantuntijat tutustuvat Wikimedialiikkeeseen ja niihin työkaluihin joita tarjoamme, ja he ovat motivoituja käyttämään niitä tulevaisuudessa. Tämän ohjelman laajempi tavoite on tarjota saavutettavaa korkealaatuista informaatiota ja työkaluja laajalle yleisölle toimimalla yhteistyössä erityisesti julkisten instituutioiden, kuten museoiden kanssa.

Vuonna 2018 tulemme jatkamaan työtä GLAM -muokkaustapahtumissa, ja yritämme keskittyä kouluttamaan kohderyhmiämme siihen, miten muokkaustapahtumia toteutetaan. Vuonna 2018 suurimmat projektit ovat:

  • Heraldiikkaprojekti Suomen kansallisarkiston ja Aalto-yliopiston kanssa luo koneluettavan tietokannan Euroopan vaakunoista ja niiden osista tekoälytutkimusta varten. Tietokannan ydin ovat Wikimedia Commonsissa olevat kuvat vaakunoista ja niiden vaakunakuvaukset. Avustusta projektiin on haettu Koneen säätiöltä (ratkaistaan joulukuussa 2017) Hakemuksessa Wikimedia Suomen osuus on jäsentää Wikimedia Commonsin informaatio vaakunakuvauksista ja luoda vaakunoiden kirjaukset Wikidataan, jotka linkittyvät kuvaan, paikkakuntaan ja informaation esiintymiin. Projektin työntekijäksi suunnitellaan siviilipalveluksessa toimivaa Wikiaktivistia Kansallisgalleriassa, joka olisi mahdollisesti myös Wikiresidenssi. Wikimedian globaalista näkökulmasta tarkasteltuna projekti toisi täysin uuden avoimen heraldiikan tietokannan Wikimedia Commonsiin, jota voidaan käyttää ohjelmassa Structured Commons.
  • Jatkamme yhteistyötä Yleisradion kanssa sovittamalla heidän käyttämiään datasettejä sopimaan Wikidatan kanssa vertailemalla niitä YSO:n (Yleinen suomalainen ontologia) ja YSA:n (Yleinen suomalainen asiasanasto).
  • Kansallisen audiovisuaalisen instituutin KAVI:n kanssa järjestettiin muokkaustapahtuma 2017 ja odotamme tämän toiminnan jatkuvan. Muokkaustapahtumassa keskityttiin historiallisten televisio- ja radio-ohjelmia käsittelevien artikkeleiden luomiseen tai muokkaamiseen.
  • Suunnitellaan yhteistyötä Gallen-Kallelan Museon kanssa suunnitellaan projektia, jossa kuva taideteoksista ladataan Wikimedia Commonsiin ja niiden informaatio Wikidataan.
  • Uudenmaan museoiden koordinaattorin kanssa tehdään yhteistyötä wikiprojektissa, joka sisältää koulutusta ja muokkaustapahtumia alueen museoiden kanssa.
  • Jatkamme yhteistyötä Tampereen Mediamuseo Rupriikin kanssa tuottamalla informaationäyttelyn aiheesta 15 vuotta Wikipediaa Suomessa.

Kansainvälinen yhteistyökumppanuus

Vahvistamme yhteistyötä kansainvälisen Wikimedialiikkeen, erityisesti Viron, Ruotsin ja Venäjän Wikimedioiden kanssa. Osallitumme kansanvälisiin tapahtumiin ja organisoimme kilpailuja ja tapahtumia. Wikimedia Suomi tukee Wikimedia Nordic-Balticin muodostamista, yhteistyötä ja organisaation rakentamista, ja osallistumme mahdollisesti Nordic-Baltic tapaamiseen vuonna 2018.

Etsimme sopivan, mielellään GLAM-alaan liittyvän yhteistyöprojektin Ruotsin ja Viron kanssa. Suunnittelemme Viron Ajapaik rephotography (jälleenvalokuvaus) applikaation käyttöä (esimerkkikuva: Ajapaik, Wikimedia commons) osana Wiki Loves Monuments kilpailua, jota testattiin tämän vuoden kilpailussa. Toimimme yhteistyössä OKFI:n (Open Knowledge Finland) kanssa GLAM-aiheisen hackathonin järjestämiseksi. Ainakin yksi henkilö yhteisöstä osallistuu 2018 GLAM-Wiki konferenssiin Israelissa.

Tekninen kehitys

Ohjelman tavoitteena on Wikidatan vakiinnuttaminen suomalaiseen Wikimediaan.

Nykyinen tietolaatikkojärjestelmä suomenkielisessä Wikipediassa on vuodelta 2008 ja se on joka tapauksessa uudistettava. Oleellisimmat tarpeet ovat parempi tuki saavutettavuudelle ja Wikidata. Fiwikilssä ei ole resursseja toteuttaa sitä alusta alkaen, joten tuki tietolaatikolle ja Wikidatalle sovelletaan ranskankielisestä Wikipediasta. Wikidata, Lua, graph-laajennus ja kartographer-laajennus ovat teknologioita, jotka mahdollistavat informaation prosessoinnin uusilla tavoilla. Niitä käytetään Wikimedia Suomessa eri projekteissa.

Myös Järvi- ja WikiLeap projektien laadukasta dataa importoidaan Wikidataan. Järvi-projektissa olevien suomalaisten järvien lukumäärä on Wikidatassa nyt 6 000 ja jatkotavoitteena on saada mukaan myös ruotsinkielisessä Wikipediassa olevat suomenkieliset järvet (17 103).

Wikidataan vietyä sisältöä voidaan käyttää mm. tietolaatikoissa sekä karttojen ja graafien piirtämiseen. Otamme käyttöön automaattisen, päivittäisen vertailun Järvi-tietolaatikoiden ja viranomaisten tiedon välillä, jotta yhteisölle voidaan osoittaa väline tietojen paikkansapitävyyden seurantaan. Pyrimme ohjaamaan yhteisön jäseniä viemään informaatiota Wikidataan käyttämällä glampipe,quickstatements ja pywikibot -työkaluja.

Päivittämällä Wikipediaan viittä maantiedeaiheista tietolaatikkoa ( "järvet" (2 461), "joet" (1 096), "vuoret" (811), "saaret" (1 483) ja "luonnonsuojelualueet" (272)) edistämme mallioppimista. Näissä tietolaatikoissa Wikidataa käytetään lähteenä joko näkyvälle arvolle tai virheiden etsimiseen, jotka perustuvat yhteisön näkemykseen. Vanhojen sijaintikarttojen sijaan tietolaatikoissa käytetään interaktiivisia kartographer-karttoja. Tietolaatikoita luotaessa kehitetään dialogi yhteisön kanssa siitä, miten Wikidataa voitaisiin tai pitäisi käyttää.

Wikiloikka-projektin opettajille luodaan verkossa julkaistava opas tietolaatikoiden, graafien ja karttojen käyttämiseen. Tähän kuuluu myös suomenkielinen käyttöohje ranskankielisen Wikipedian tietolaatikoiden ja Wikidatamoduleiden käyttöön Kun tämä on valmis, opasta voidaan käyttää myös suomenkielisissä projekteissa..

Tekniikkaohjelma on tarkoitus toteuttaa vuonna 2018. Yhteisötyö ja järjestelmän tuen on tarkoitus jatkua tämän jälkeenkin.