Syyskokous 2021 pöytäkirja

Wikimedia Suomesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Wikimedia Suomi ry

Syyskokous 2021

Paikka: Google Hangouts ja Maria 01, Lapinlahdenkatu 16, Helsinki.
Aika: 18.12.2021 klo 14.00
Läsnä: Etäyhteydellä: Tuukka Hastrup, Johanna Janhonen, Heikki Kastemaa, Hanna Mäki, Kimberli Mäkäräinen, Teemu Perhiö, Jaakko Pirinen, Kalle Rahkola, Tero Toivanen, Kimmo Virtanen, Susanna Ånäs ja Tove Ørsted. Osallistujista Kimmo Virtanen oli päivystämässä Maria 01:ssä, jossa ei ollut muita osallistujia.

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus.

 • Yhdistyksen puheenjohtaja Jaakko Pirinen avasi kokouksen klo 14.07.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

 • Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tero Toivanen ja kokouksen sihteeriksi Hanna Mäki. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kimmo Virtanen ja Johanna Janhonen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 • Todettiin, että kokouskutsu oli lähetetty yhdistyksen sääntöjen mukaan ajoissa. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

 • Kokouskutsussa ollut esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2022.

 • Kimmo Virtanen esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvio vuodelle 2022. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vahvistettiin.
 • Päätettiin, että yhdistys ei peri liittymis- ja jäsenmaksua vuonna 2022.

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.

 • Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tero Toivanen
 • Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin:
  • Kaj Arnö
  • Tuukka Hastrup (uusi)
  • Hanna Mäki
  • Kimberli Mäkäräinen
  • Teemu Perhiö (uusi)
  • Jaakko Pirinen
  • Mikael Tuominen (uusi)

7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.

 • Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö BDO Oy.

9. Käydään läpi yhdistyksen tavoitteet ja suunnitelmat loppuvuodelle 2021.

 • Pyrkimyksenä on saada vuoden 2022 avustushakemus onnistuneesti läpi ja päättää tämän vuoden määrärahan loppuosan käytöstä.

10. Esitellään yhdistyksen esteellisyyskäytäntö, "Ohjeet mahdollisiin eturistiriitatilanteisiin", joka on käännös Wikimedia Foudationin vuonna 2013 hyväksymästä: "Resolution:Guidelines on potential conflicts of interest".

11.Hyväksytään esteellisyyskäytäntö "Ohjeet mahdollisiin eturistiriitatilanteisiin"

 • Esteellisyyskäytäntö hyväksyttiin.

12. Kokouksen päättäminen.

 • Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20.

Liitteet:

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tero Toivanen
Tero Toivanen, puheenjohtaja

Hanna Mäki
Hanna Mäki, sihteeri


Pöytäkirjantarkastajat

Kimmo Virtanen
Kimmo Virtanen

Johanna Janhonen
Johanna Janhonen