Toimintasuunnitelma 2023

Wikimedia Suomesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Vuoden 2023 toiminta kiteytyy uusien wikimedia-aktiivien etsimiseen ja Wikidatan käyttöönoton edistämiseen Wikipediassa.

Tärkeimpinä tapahtumina ovat alkuvuoden avoimen tiedon tapahtumat, naistenpäivä ja Punaisten linkkien naiset ja valokuvausteemaiset projektit. Wikidatassa jatketaan 2018 alkanutta Wikidatan käyttöönottoa Wikipedian tietolaatikoissa sekä Wikidatassa olevien tietojen laadulliseen yhtenäistämiseen. Valokuvausprojekteissa Wiki Loves Monuments -kilpailussa jatketaan kilpailun teeman yhdistämistä Euroopan kulttuuriympäristöpäivien ohjelmaan.

Koronaviruspandemian takia edeltävien vuosien tavoin keskitytään etänä tai ulkoilmassa tehtävään toimintaan ja toimintamalleihin.

Uutena asiana edelliseen vuoden 2022 toimintaan verrattuna on, että yhdistys liittyi joulukuussa 2022 yhteisöjäsenenä Villa Karon tukiyhdistykseen ja alkaa 2023 suunnitella toimintaa heidän kanssaan.

Yhdistys ja hallitus

Yhdistys kokoontuu vähintään sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin. Kevätkokouksessa tarkastellaan edellisen vuoden toimintaa ja tehdään tilinpäätös. Syyskokouksessa vahvistetaan seuraavan vuoden toimintaa ja taloutta koskevat asiat sekä valitaan puheenjohtaja ja hallitus.

Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa, tarvittaessa useamminkin. Kokouksiin on etäosallistumismahdollisuus. Varsinaisten kokousten lisäksi hallitus voi järjestää nopeasti päätettäviä asioita varten sähköpostikokouksia sekä suunnittelupalavereita. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Kevät- ja syyskokousten yhteydessä pyritään järjestämään erilaisia esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia.

Yhdistys toimii Wikimedia Foundationin kansallisena jaostona (Chapter).

Talous

Yhdistyksen tilintarkastajaksi esitetään tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n Hannele Stenmarkia. Pyrimme avoimeen tilinpitoon. Vuosiraportin yhteydessä julkaistaan talousraportti, josta näkyy mihin rahaa on käytetty.

Yhdistys saa Wikimedia Foundationilta Wikimedia Community Fund -toiminta-avustusta. Avustuksen raportointiin ja hakemusten laatimiseen nimetään hallituksesta vastuuhenkilö.

Yhdistys aloittaa uuden Helsinki rephotographyn jälkeen alkavan hankkeen valmistelun ja rahoituksen hakemisen.

Toimisto

Wikimedia Suomi vuokraa ns. pöytätoimistoa Kirahubista, Maria 01:sta, jossa henkilökunta ja hallituksen jäsenet voivat työskennellä, kokoontua ja tavata. Yhdistyksellä on vuokrattuna varastotilaa Itä-Pasilasta.

Henkilökunta

Yhdistyksellä on tavoitteena vuonna 2023 saada osa-aikaisen hallintovastaavan (20h/vko), wikiteknikon (20h/vko) ja valokuvauskoordinaattorin (20h/vko) tehtävät.

Palkkaus perustuu yhdistyksen henkilöstökäytäntöön ja henkilöstösuunnitelmaan, jossa on hallintovastaavan, wikiteknikon ja valokuvauskoordinaattorin tehtävät määritellään vuoden 2023 alussa.

Liikkuvuustuki

Yhdistys kustantaa matkat, majoitukset ja matkoihin liittyvät kustannukset hallituksen päätöksestä puheenjohtajalle, hallituksen, henkilökunnan, yhteisön ja hallituksen nimeämien edustajien matkoihin Suomessa ja ulkomailla. Koronaviruspandemian takia matkustaminen Suomen sisällä ja ulkomailla saattaa olla rajoitettua. Keskitymme toiminnassa ulkoilmatoimintaan ja toimintaan, jossa on etäosallistumismahdollisuus.

Ohjelmat

Wikimedia Suomen toimintaohjelmia ovat vuonna 2023 Yhdistys (Internal), Yleisötyö (Outreach) ja Yhteisö (Community).

Yleisötyö

Yleisötyön päätapahtumia vuonna 2023 Naisten kuukausi maalis- ja huhtikuussa sekä koko vuoden jatkuvat valokuvauskävelyt ja -työpajat, jotka huipentuvat Wiki Loves Monuments -valokuvauskilpailuun. (Vaatii täsmennystä sen osalta mitä ajatellaan Nannan tekevän. Kaikkea ei voi tehdä yhtäaikaa) Tarkoituksena on laajentaa toimintaa pääkaupunkiseudulta muualle maahan WLM-yhteistyökumppanuuksien avulla.

Naisten kuukausi

Jatkamme naistenpäivän aloitetta tuomalla sen esiin vuosittaisena kohokohtana. Tähän kuuluvat etänä järjestettävä muokkaustilaisuus ja viime vuosien menestyksen kannustamana Punaisten linkkien naiset (Women in Red) -muokkauskilpailu suomenkielisessä Wikipediassa. Tavoitteena on saavuttaa vuonna 2023 naisia käsitteleville artikkeleille 21 % osuus suomenkielisessä Wikipediassa. Painotetaan kilpailujen pisteytyksessä vähiten kehittyneiden (GII, HDI) maiden henkilöistä kertovia artikkeleita Lopullisena tavoitteenamme on kuroa umpeen sisältöjä koskevia tietoaukkoja ja edistää muokkaajien sukupuolten moninaisuutta.

Wiki Loves Monuments

Wiki Loves Monuments järjestetään seitsämättä kertaa yhteistyössä Museoviraston kanssa. Muita yhteistyökumppaneita ovat mm. Ympäristöministeriö. Tavoitteena on osallistuminen 1 000 valokuvalla, 150 osallistujaa ja 75 uutta muokkaajaa, joista vähintään 37 jatkaa Wikimedia-projekteissa myös jälkeenpäin. Tavoitteena on laajentaa Wiki Loves Monuments-kilpailua alueellisiin GLAM-organisaatioihin eri puolilla Suomea tarjoamalla etätukea Wikimedian tekniikassa niiden tapahtumissa. WLM 2022:ssa on mukana jälleenkuvaussarja. Wikimedia Suomi tekee hanketta yhdessä Viron valokuvahistoriallisen seuran kanssa. Helsinki rephotographny loputtua jatkamme toimintaa Wiki Loves Monuments -teemaisilla valokuvauskävelyillä ja -työpajoilla. (yhdistetään tämä teemana laajasti WLM:n alle)

Sisällön laadullinen parantaminen

Yhdistys tukee muokkaajayhteisön pyrkimyksiä parantaa artikkelien laatua ostamalla valituille wikipedisteille pääsyn 1–3 sähköiseen arkistoon lähteiden löytämistä ja tarkistamista varten. Yhdistys myös ohjaa työpajoja, joissa keskitytään Suomessa olevista vähemmistöistä kertovien artikkeleiden vertaisarviointiin. Yhdistys on hankkinut valokuvaamista kolme nelokopteria, jota se lainaa muokkaajille ja opastaa niiden käytössä.

Yhteisö

Tavoitteenamme on tukea suomalaisen Wikimedia-yhteisön tarpeita ja parantaa suomalaisten Wikimedia-projektien laatua sekä jatkaa kansainvälistä yhteistyötä. Tukemme yhteisölle on hyvin käytännöllistä. Wikimedistit voivat hakea korvauksia projekteihin liittyvistä välittömistä kustannuksista, kuten matkasta ja ruoasta. Wikimedia Finland on toiminut myös tapahtumien järjestäjänä, kun tarvitaan virallisempaa organisaatiota. Toinen tärkeä osa yhteisötyötämme on käytännön toteutuksen tukeminen. Annamme teknistä tukea yhteisöprojekteille tarvittaessa ja vastaamme tietopyyntöihin tilastollisia tai taustatietoja Wikimedia-projekteihin liittyvistä aiheista.

Vuonna 2023 Wikimedia Suomella on tärkeimpinä yhteisöhankkeina julkisen taiteen projekti, pohjoismainen yhteistyö sekä kumppanuusohjelma Wikimédiens du Benin -käyttäjäryhmän kanssa.

Julkisen taiteen projekti

Suomen julkiset taideteokset ja muistomerkit -projektin tukeminen jatkuu. Yhteisön johtamassa projektissa Wikimedia Suomen roolina on tukea toimintaa ja auttaa teknisissä asioissa. Lisäksi autamme koordinoimaan syrjäisten ja vaikeasti tavoitettavien paikkojen dokumentointia korvaamalla kuvausmatkojen kuluja. Projekti on päässyt niin pitkälle, että osassa kunnista tiedot ovat kokonaan kerätty ja päämääränä vuodelle 2023 on, että näiden kohdalla yhteisö tarkistaa ensin luettelon, minkä jälkeen Wikimedia Suomen aktiivi tai työntekijä vie luettelon sisällön Wikidataan.

Wikidata

Vuoden 2023 tavoitteena on edistää Wikidatan käyttöä Wikipedioissa. Konkreettinen toimenpide on edistää Wikidatan käyttöä tietolaatikoissa ja mallineissa sekä tiedon näyttämisessä, että tietojen tarkistuksessa. Lisäksi pyritään laajentamaan avoimen datan käyttöä Wikidatan lisäksi muihin muihin SPARQL:llä luettaviin tietolähteisiin esimerkiksi tallentamalla tiedot ensin Wikimedia Commonsiin ja lukemaan arvot sieltä.

Kansainvälinen yhteistyö

Päämääränä on jatkaa pohjoismaista yhteistyötä sekä kehittää yhteistyötä Villa Karon yhteisöjäsenenä sekä yhteistyötä Beninin wikimedistien (Wikimédiens du Bénin) kanssa. Kevään 2023 aikana esitellään Wikimedia Suomea ja kutsutaan Villa Karon aktiiveja suunnittelemaan strategiaa ja toimintaa. Tavoitteena on saada Afrikan ja Länsi-Afrikan Wikipedian valtioartikkeleista paras suomenkielinen lähde. Eräs yhteistyölinkki Afrikkaan on Code for Africa’s Wikipedian in Residence Community.

Jatkamme jälleenvalokuvausprojektia Ajapaikin ja Wikimedia Eestin kanssa. Tavoitteena vuodelle 2023 on saada Ajapaikkiin joukkoistettu aineisto SPARQL:llä haettavaksi. Vuonna 2021 aloitimme valmistelemaan Wikimedia Norjan kanssa Decade of indigenous languages (2022-2032) liittyvää ohjelmaa ja 2023 jatkamme tätä.

Katso myös

2022
2023