Syyskokous 2018

Wikimedia Suomesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Wikimedia Suomen syyskokous

Paikka
Maria 01, Corner Room, ovi 15E, Lapinlahdenkatu 16, 00101 Helsinki
Aika
15.12.2018 klo 12.00
Etäosallistuminen
https://hangouts.google.com/hangouts/_/calendar/NjQ4NGh2aDVhM2h2OXN1b3VkdmczZG8xc3NAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ.qd8792tqa65on19pr4diq6ueco?authuser=0
Esityslista
 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Ilmoitusasiat.
 6. Vahvistetaan strategia.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
  • "Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4–8 muuta varsinaista jäsentä."
 9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.
 10. Käydään läpi yhdistyksen tavoitteet ja suunnitelmat loppuvuodelle.
 11. Myönnetään kunniakirjat
 12. Käsitellään muut mahdolliset asiat.
 13. Kokouksen päättäminen.
Liitteet

Keskustelutilaisuus kokouksen jälkeen: EU:n tekijänoikeuden tulevaisuus ja Wikimedia yhdessä OKFI:n ja muiden kanssa ja illanvietto

Pöytäkirja

Wikimedia Suomen syyskokous 2018

Wikimedia Suomi ry
Aika
sunnuntai 15.12.2018 klo. 12.00
Paikka
Maria 01, Lapinlahdenkatu 16, 00101 Helsinki
Paikalla
Miku Malinen (kohtaan 8), Heikki Kastemaa, Kimmo Virtanen, Jaakko Pirinen, Hanna Mäki (kokouksen puheenjohtaja), Teemu Perhiö (sihteeri), Jyri Artjoki, Tommi Kovala, Johanna Janhonen (etänä), Aulis Eskola, Tero Toivonen (kohdasta 6), Minna Turtiainen (kohdasta 8), Pauli Kruhse. Yhdistyksen ulkopuolelta: Marja Pirttivaara.
Pöytäkirja
 1. Kokouksen avaus.
  1. Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 12.08.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
  1. Puheenjohtajaksi Hanna, sihteeriksi Teemu, Tommi ja Miku toimivat pöytäkirjantarkastajina ja tarvittaessa ääntenlaskijoina.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  1. Kokouskutsu lähetetty ajallaan. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  1. Hyväksytään.
 5. Ilmoitusasiat
  1. Tiedoksi: Tekijänoikeuskeskustelutilaisuuden paikka on eri kuin alkuperäisessä infossa mainittu.
 6. Vahvistetaan strategia
  1. Esittelijä: Heikki
  2. Keskustelu
   1. Tero korostaa (liittyen Wikidatan keskeisyyteen strategiassa), että Wikidata on äärimmäisen kiinnostava semanttisen webin sovellus, jossa tieto on strukturoitua ja sitä on helppo käyttää muissa palveluissa, esim. infolaatikoissa Wikipediassa. Tommi kommentoi, että strategian arvoissa sydän on oikeassa paikassa. Tommi myös kysyy, riittävätkö voimavarat noudattaa strategiaa kaikkien pohjoismaalaisten kielien kohdalla?
  3. Vahvistetaan strategia ilman muutoksia.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
  1. Toimintasuunnitelma
  2. Esittelijä: Heikki
  3. Keskustelua
   1. Jyri esittää huomion mahdollisuudesta käyttää työosuuskuntaa työntekijöiden palkkaamisessa.
  4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ilman muutoksia.
 8. Tulo- ja menoarvio
  1. Esittelijä: Kimmo
  2. Tiedoksi: Foundation avustus pysynyt samana, koska tänä vuonna avustuksia ei oltu kasvattamassa
  3. Keskustelu:
   1. Tommi kysyy, kuinka monelle matka Wikimaniaan voidaan maksaa. Rahaa varattu neljälle henkilölle 750 e per henkilö.
  4. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio ilman muutoksia.
 9. Liittymis- ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2019:
  1. Esitys: 0 euroa.
  2. Päätös: esityksen mukainen.
 10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  1. Esitetään hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2019:
   1. Ehdokkaat puheenjohtajaksi: Jaakko Pirinen
   2. Valitaan Jaakko Pirinen yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2019.
  2. Hallituksen jäseniksi ehdolla:
   1. Ehdokkaat hallituksen jäseniksi: Hanna Mäki, Tero Toivonen, Anni Saisto, Miku Malinen, Kimberli Mäkäräinen ja Tommi Kovala.
   2. Päätös: hyväksytään kaikki ehdokkaat hallituksen jäseniksi vuodelle 2019.
  3. Muuta: Esitetään kiitokset Heikille menneistä kolmesta vuodesta hallituksen puheenjohtajana. Heikki: “Tulen lopun ikääni olemaan wikimedisti ja wikipedisti.”
 11. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.
  1. Esitys: Risto Ekholm BDO:sta.
  2. Päätös: Esityksen mukainen.
 12. Käydään läpi yhdistyksen tavoitteet ja suunnitelmat loppuvuodelle.
  1. Tiedoksi: Loppuvuonna pitää vielä hoitaa Helsinki Rephotographyn valmistelut ja SAPG2018-raportointi.
 13. Myönnetään kunniakirjat
  1. Myönnetään Wikimedia Suomen kunniakirjat seuraaville henkilöille: Miku Malinen (työstä Suomen ensimmäisenä WiR:nä), Jyri Artjoelle (Lukion taulukot -kirjan hankkimisesta vapaaksi sisällöksi Wikikirjastoon), Petri Lassi (Wikikirjaston perusopetuksen osaston hyväksi tekemästä työstä), Aulis Eskola (patsasprojektin tarkistuslistan luomisesta), Urjanhai (aktiivisesta Wikimedia-toiminnasta).
 14. Käsitellään muut mahdolliset asiat
  1. Ei ole.
 15. Kokouksen päättäminen.
  1. Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 13.57.
Liitteet