Toimintasuunnitelma 2024

Wikimedia Suomesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Luonnos
Teksti on yhteisöllisesti muokattavana 17.12.2023 syyskokoukseen asti.

Vuoden 2024 toiminta kiteytyy valokuvaustyökalujenkehittämiseen, tietosanakirja sisällössä keskitytään sisällön puutteiden korjaamiseen niin kielellisesti kuin tiedollisesti ja Wikidatan käyttöönoton edistämiseen Wikipediassa.

Tärkeimpinä tapahtumina ovat alkuvuoden avoimen tiedon tapahtumat, naistenpäivä ja Punaisten linkkien naiset ja valokuvausteemaiset projektit. Wikidatassa keskitytään valokuvausprojektiin vaadittujen tietojen tallennukseen sekä Wikidatassa olevien tietojen laadulliseen yhtenäistämiseen. Oleellisena tavoitteena näissä on vuonna 2025 tapahtuvien Wikidata-vientien valmistelu. Valokuvausprojekteissa Wiki Loves Monuments -kilpailussa jatketaan kilpailun teeman yhdistämistä Euroopan kulttuuriympäristöpäivien ohjelmaan.


Yhdistys ja hallitus

Yhdistys kokoontuu vähintään sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin. Kevätkokouksessa tarkastellaan edellisen vuoden toimintaa ja tehdään tilinpäätös. Syyskokouksessa vahvistetaan seuraavan vuoden toimintaa ja taloutta koskevat asiat sekä valitaan puheenjohtaja ja hallitus.

Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa, tarvittaessa useamminkin. Kokouksiin on etäosallistumismahdollisuus. Varsinaisten kokousten lisäksi hallitus voi järjestää nopeasti päätettäviä asioita varten sähköpostikokouksia sekä suunnittelupalavereita. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Kevät- ja syyskokousten yhteydessä pyritään järjestämään erilaisia esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia.

Yhdistys toimii Wikimedia Foundationin kansallisena jaostona (Chapter).

Talous

Yhdistyksen tilintarkastajaksi esitetään tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n Hannele Stenmarkia. Pyrimme avoimeen tilinpitoon. Vuosiraportin yhteydessä julkaistaan talousraportti, josta näkyy mihin rahaa on käytetty.

Yhdistys saa Wikimedia Foundationilta Wikimedia Community Fund -toiminta-avustusta. Avustuksen raportointiin ja hakemusten laatimiseen nimetään hallituksesta vastuuhenkilö.

Yhdistys aloittaa uuden isomman hankkeen valmistelun ja rahoituksen hakemisen.

Toimisto

Wikimedia Suomi vuokraa ns. pöytätoimistoa Kirahubista, Maria 01:sta, jossa henkilökunta ja hallituksen jäsenet voivat työskennellä, kokoontua ja tavata. Yhdistyksellä on vuokrattuna varastotilaa Itä-Pasilasta.

Henkilökunta

Yhdistyksellä on tavoitteena vuonna 2024 saada osa-aikaisen hallintovastaavan (20h/vko), wikiteknikon (20h/vko) ja projektityöntekijän (25h/vko) tehtävät.

Palkkaus perustuu yhdistyksen henkilöstökäytäntöön ja henkilöstösuunnitelmaan, jossa hallintovastaavan, wikiteknikon ja projektityöntekijän tehtävät määritellään vuoden 2024 alussa.

Liikkuvuustuki

Yhdistys kustantaa matkat, majoitukset ja matkoihin liittyvät kustannukset hallituksen päätöksestä puheenjohtajalle, hallituksen, henkilökunnan, yhteisön ja hallituksen nimeämien edustajien matkoihin Suomessa ja ulkomailla. Koronaviruspandemian takia matkustaminen Suomen sisällä ja ulkomailla saattaa olla rajoitettua. Keskitymme toiminnassa ulkoilmatoimintaan ja toimintaan, jossa on etäosallistumismahdollisuus.

Ohjelmat

Wikimedia Suomen toimintaohjelmia ovat vuonna 2024 Yleisötyö (Outreach), Yhteisö (Community) ja Yhdistys (Internal).

Yleisötyö

Yleisötyön päätapahtumia vuonna 2024 Naisten kuukausi maalis- ja huhtikuussa sekä Wiki Loves Monuments syksyllä. Tarkoituksena on laajentaa toimintaa pääkaupunkiseudulta muualle maahan WLM-yhteistyökumppanuuksien avulla.

Naisten kuukausi

Jatkamme naistenpäivän aloitetta tuomalla sen esiin vuosittaisena kohokohtana. Tähän kuuluvat etänä järjestettävä muokkaustilaisuus ja viime vuosien menestyksen kannustamana Punaisten linkkien naiset (Women in Red) -muokkauskilpailu suomenkielisessä Wikipediassa. Tavoitteena on saavuttaa vuonna 2023 naisia käsitteleville artikkeleille 21.5 % osuus suomenkielisessä Wikipediassa. Tavoitteenamme on kuroa umpeen sisältöjä koskevia tietoaukkoja ja edistää muokkaajien sukupuolten moninaisuutta.

Wiki Loves Monuments

Wiki Loves Monuments järjestetään seitsämättä kertaa yhteistyössä Museoviraston kanssa. Muita yhteistyökumppaneita ovat mm. Ympäristöministeriö. Tavoitteena on osallistuminen 1 000 valokuvalla, 100 osallistujaa ja 50 uutta muokkaajaa. Tavoitteena on, että saadaan Wiki-yhteisöä enemmän mukaan toiminnan järjestämiseen sillä, että kehitetään valokuvaustyökaluja kohdistettuun valokuvaamiseen ja myös kokeillaan lisätä valokuvauskilpailun rinnalle kirjoituskilpailua.

Sisällön laadullinen parantaminen

Yhdistys edistää artikkeleiden ja Wikidatan sisältöä työpajoilla, kilpailuilla ja haasteilla. Erityisenä kohteena 2024 suomalaiset kielivähemmistöt. Yhdistys on hankkinut valokuvaamista varten kolme nelikopteria, jota se lainaa muokkaajille ja opastaa niiden käytössä.

Lukutaito

Kartoitamme inklusiivisuuden esteiden poistamiseksi lukutaito-aiheita Wikipediassa, kuten lukutaidon näkökulmia ja merkityksiä maailman eri osissa.

Yhteisö

Tavoitteenamme on tukea suomalaisen Wikimedia-yhteisön tarpeita ja parantaa suomalaisten Wikimedia-projektien laatua sekä jatkaa kansainvälistä yhteistyötä. Tukemme yhteisölle on hyvin käytännöllistä. Wikimedistit voivat hakea korvauksia projekteihin liittyvistä välittömistä kustannuksista, kuten matkasta ja ruoasta. Wikimedia Finland on toiminut myös tapahtumien järjestäjänä, kun tarvitaan virallisempaa organisaatiota. Toinen tärkeä osa yhteisötyötämme on käytännön toteutuksen tukeminen. Annamme teknistä tukea yhteisöprojekteille tarvittaessa ja vastaamme tietopyyntöihin tilastollisia tai taustatietoja Wikimedia-projekteihin liittyvistä aiheista.

Vuonna 2024 Wikimedia Suomella on tärkeimpinä yhteisöhankkeina julkisen taiteen projekti, taulukkokirjaprojekti ja pohjoismainen yhteistyö sekä kumppanuusohjelma Wikimédiens du Benin -käyttäjäryhmän kanssa.

Julkisen taiteen projekti

Suomen julkiset taideteokset ja muistomerkit -projektin tukeminen jatkuu. Yhteisön johtamassa projektissa Wikimedia Suomen roolina on tukea toimintaa ja auttaa teknisissä asioissa. Lisäksi autamme koordinoimaan syrjäisten ja vaikeasti tavoitettavien paikkojen dokumentointia korvaamalla kuvausmatkojen kuluja. Projekti on päässyt niin pitkälle, että osassa kunnista tiedot ovat kokonaan kerätty ja päämääränä vuodelle 2023 on, että näiden kohdalla yhteisö tarkistaa ensin luettelon, minkä jälkeen Wikimedia Suomen aktiivi tai työntekijä vie luettelon sisällön Wikidataan.

Wikidata ja Structured data on Commons

Vuoden 2024 tavoitteena on edistää Wikidatan käyttöä. Konkreettinen toimenpide vuodelle 2024 on kehittää tietojen vientiä Wikidataan ja Structured data on Commonsiin ohjelmallisesti. Tätä varten kehitämme taitoja ja työkaluja tietojen vientiin. Tavoitteena on vuodelle 2024 on kehittää valokuvausprojektien tarvitsemia työkaluja sekä päivittää näihin liittyviä maantietteellisia aineistoja Wikidatassa. Tämä toimii edelleen pohjana seuraaville projekteille jossa tallennetaan julkisen taiteen projektin keräämät tiedot Wikidataan sekä av-aineistojen tietoja, jota voidaan käyttää edelleen tietojen näyttämisessä Wikipediassa. Tähän liittyen osallistutaan keväällä 2024 museoaiheiseen hackathoniin.

Kansainvälinen yhteistyö

Päämääränä on jatkaa pohjoismaista yhteistyötä sekä kehittää yhteistyötä Villa Karon yhteisöjäsenenä sekä yhteistyötä Beninin wikimedistien (Wikimédiens du Bénin) kanssa. Kevään 2024 aikana esitellään Wikimedia Suomea ja kutsutaan Villa Karon aktiiveja suunnittelemaan strategiaa ja toimintaa. Eräs yhteistyölinkki Afrikkaan on Code for Africa’s Wikipedian in Residence Community. Tärkeitä tapahtumia ovat Wikimedia Hackathon Tallinnassa toukokuussa, Wikimedia Eesti Summer days kesällä ja Wikimania 2024 7.–10. elokuuta 2024 Katowicessa, Puolassa, joihin pyrimme osallistumaan järjestämällä ohjelmaa, esittelemällä saavutuksiamme ja kannustamalla vapaaehtoisia osallistumaan. Osallistumme Wikimedia Europen tapaamisiin.

Vuonna 2021 aloitimme valmistelemaan Wikimedia Norjan kanssa Decade of indigenous languages (2022-2032) liittyvää ohjelmaa ja 2024 jatkamme tätä.

Yhdistys

Toimintasuunnitelmamme keskeisenä tavoitteena on kehittää yhdistyksemme toimintaa monipuolisesti. Strategiamme valmisteluun sisältyy selkeiden tavoitteiden asettaminen ja niiden säännöllinen tarkastelu saavutusten perusteella. Painotamme konkreettisia, pitkäjänteisiä projekteja ja niiden resurssien varmistamista. Keskitymme lisäksi sisäisen oppimisen ja projektinhallinnan kehittämiseen, työtehtävien tasapainoiseen jakautumiseen työntekijöiden kesken, ja kokemuksen hankkimiseen palkkatuetuista työsuhteista. Lisäksi aloitamme uuden monivuotisen projektin, jossa avulla saadaan toinen merkittävän avustus Wikimedia Foundationin avustuksen rinnalle joka vakauttaa rahoitusta.

Katso myös

2023
2024